W skład zespołu wchodzi trzech doświadczonych specjalistów z zakresu ekonomii rolnictwa o długoletnim doświadczeniu w zakresie analiz ekonomicznych: dr inż. Edmund Giejbowicz, mgr inż. Adam Poślednik oraz mgr inż. Radosław Lewandowski-Lepak.

Celem powstałego w 2017 r. zespołu jest wsparcie bieżącej działalności przewodniczącego w zakresie kierowania, wdrażania i oceny efektywności polityki wobec rolnictwa przetwórstwa rolno-spożywczego i obszarów wiejskich.

Zakres działalności zespołu obejmuje:

● analizy o charakterze sektorowym i horyzontalnym dotyczącym sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich w szczególności w kontekście reform WPR;

● analizy obejmujące sytuację w sektorze zarówno na poziomie krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym;

● realizacje pilnych zleceń w postaci krótkich analiz;

● analizy przekrojowe na potrzeby długoterminowego planowania;

Zespół pracuje w Warszawie w budynku IERiGŻ-PIB przy ulicy Świętokrzyskiej.