Szczepan Zalewski zastąpił na tym stanowisku Bernarda Muchę.

Oto życiorys nowego dyrektora, przekazany przez CDR w Brwinowie:

Szczepan Zalewski urodził się 3 września 1956 roku w Łomży, syn Franciszka i Janiny. Studiował na Wydziale Rolnym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  z której za działalność w Niezależnym Związku Studentów został przeniesiony na Akademię Rolniczo-Techniczną w Krakowie i ukończył ją w 1983 roku. W 2010 roku ukończył kolejne studia na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży – specjalizacja Doradztwo Rolne, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera.

W latach 1993 – 1997 pracował jako doradca rolny w International Dairy Consultants B.V.  w Nowej Rudzie (gm. Turośl), gdzie współpracował z doradcami z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie rozwoju mleczarstwa, w tym produkcji pasz  i unowocześniania bazy produkcyjnej spółdzielni mleczarskich.

W latach 1997-1999 Prezes Łomżyńskiej Izby Rolniczej i Przewodniczący Komisji  ds. Współpracy z Zagranicą w Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Był współtwórcą Związków Producentów: Mleka, Mięsa Ziemniaków i Buraka Cukrowego.

W latach 1997-2002 pracował jako doradca rolny w Centrum Szkolenia Praktycznego „Cousrol” w Nowej Rudzie w gm. Turośl, gdzie zajmował się zagadnieniami dotyczącymi szeroko rozumianej ochrony środowiska.

W latach 1998-2002 sprawował funkcję Prezesa Fundacji Turoślańskiej działającej na rzecz rozwoju prywatnych gospodarstw mlecznych.

W latach 2002-2006 był Burmistrzem Miasta i Gminy Nowogród, a następnie w latach  2006-2015 pracował w Centrum Szkolenia Praktycznego „Consrol” w Nowej Rudzie,  gm. Turośl, gdzie zajmował się doradztwem rolniczym w zakresie hodowli bydła mlecznego  i mięsnego oraz w budownictwie i modernizacji obór.

W 2006 roku uzyskał uprawnienia doradcy rolnośrodowiskowego.