Stanisław Karpiński o nominacji ministra Krzysztofa Jurgiela poinformował 31 lipca br. za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na stanowisku tym zastąpił prof. dr. hab. Edwarda Arseniuka, który był dyrektorem instytutu przez 19 lat.

Stanisław Karpiński z wykształcenia jest biotechnologiem. Od 1989 roku studia doktoranckie oraz dalszą pracę badawczą prowadził w Szwecji: najpierw na Uniwersytecie Nauk Rolniczych w Umeå, a następnie na Uniwersytecie w Sztokholmie, gdzie w 2004 decyzją rektora otrzymał tytuł profesora. W 2009 roku powrócił do Polski. Został wykładowcą w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz w tym samym roku otrzymał tytuł profesorski z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego za wybitne osiągnięcia naukowe. Na swoim koncie ma liczne badania oraz prace naukowe z zakresu fizjologii molekularnej roślin, jest także członek Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. W lutym 2012 r. przez trzy miesiące był sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odpowiadając m.in. za nadzór nad Narodowym Centrum Nauki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Poza działalnością naukową, w czasach PRL, prof. Karpiński był działaczem opozycji solidarnościowej. Od 2011 r. należał do Platformy Obywatelskiej, z której odszedł we wrześniu 2013 r. Następnie zaś podjął współpracę z Jarosławem Gowinem jako ekspert w sprawach nauki i szkolnictwa wyższego i został pełnomocnikiem zakładanej przez byłego ministra partii Polska Razem, którą opuścił w marcu 2014 r. Po trzech miesiącach wstąpił do Kongresu Nowej Prawicy, ale w styczniu 2015 r. wystąpił z partii.

W październiku 2015 r. został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. W tym samym roku został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.