Maria Fajger, Halina Szymańska oraz Karol Tylenda zostali nowymi zastępcami prezesa ARiMR. Funkcję tę pełni nadal również Jarosław Sierszchulski.

Daniel Obajtek został powołany na stanowisko prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jacek Dubiński powołany na stanowisko prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Waldemar Humięcki objął funkcję prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.