- Ciągły rozwój i wzrost innowacyjności to priorytety Grupy Azoty SA. Bezpieczeństwo w tym zakresie zapewni dalsza integracja Grupy. Dlatego, mając na uwadze cele strategiczne Grupy, Rada Nadzorcza powierzyła we wtorek prezesowi zarządu Grupy Azoty SA panu Mariuszowi Boberowi dodatkową funkcję p.o. prezesa Grupy Azoty Puławy - poinformowała spółka.

- Decyzja ta ma strategiczne znaczenie dla dalszego rozwoju całej Grupy Azoty. "Puławy" to największa spółka w grupie, o kluczowym znaczeniu - dlatego powierzenie prezesowi całej Grupy Azoty zarządzania tą spółką przyczyni się głębszej integracji na drodze do celu, jakim jest dalszy rozwój Grupy, zarówno na polskim, jak i europejskim rynku - podkreślono w komunikacie.

Dodano w nim, że sprawujący do tej pory swoje funkcje prezes Marian Rybak oraz wiceprezes Zenon Pokojski zostali zawieszeni w pełnieniu obowiązków.

- Rada Nadzorcza podjęła również decyzję o rozszerzeniu składu zarządu. Nowymi wiceprezesami zarządu zostali panowie: Zbigniew Gagat i Jacek Janiszek - czytamy w komunikacie.

W składzie zarządu pozostał natomiast wiceprezes zarządu Wojciech Kozak, wybrany z ramienia pracowników. - Jego mandat wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Azoty "Puławy" - zaznacza spółka.

W komunikacie poinformowano też, że nowy p.o. prezes Grupy Azoty Zakładów Azotowych "Puławy" zdecydował "o nie pobieraniu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Grupie Azoty Puławy".