Finał polskiej edycji konkursu Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego odbył się podczas XXIII Mazowieckich Dni Rolnictwa w Płońsku.

Co wyróżnia gospodarstwo państwa Żebrowskich?

Jury konkursu, złożone z przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Odział w Radomiu, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury, Koalicji Żywa Ziemia oraz przedstawicieli Fundacji WWF Polska, brało przede wszystkim pod uwagę prośrodowiskowe podejście państwa Żebrowskich w prowadzeniu gospodarstwa, które przyczynia się do ochrony wód przed zanieczyszczeniem substancjami biogennymi (związkami azotu i fosforu).

Rodzina Żebrowskich wdraża przyjazne dla środowiska praktyki, wśród których należy wymienić połączenie produkcji zwierzęcej wraz z roślinną (zamknięty obieg materii), aplikowanie nawozów naturalnych za pomocą węży wleczonych, odpowiednie miejsca przechowywania nawozów i kiszonek zabezpieczających przez odciekami, stosowanie wypasu całorocznego, użycie poplonów i międzyplonów, utrzymanie całorocznej okrywy roślinnej, produkcja paszy na miejscu czy pozostawianie 10 metrowych stref buforowych wzdłuż cieków.

Na terenie gospodarstwa znajduje się przetwórnia Turvita. Państwo Żebrowscy skutecznie łączą ochronę przyrody z przynoszącą korzyści finansowe produkcją nabiału, który w większości sprzedawany jest w opakowaniach szklanych. Sposób gospodarowania rolników stwarza dogodne miejsce do bytowania zwierząt, co zwiększa różnorodność biologiczną terenów otwartych. Do tego rolnicy współpracują i dzielą się swoją wiedzą z innymi rolnikami, z kołem gospodyń wiejskich i lokalną społecznością.

Jakie nagrody przyznano w konkursie Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego?

 

Państwo Żebrowscy otrzymali w konkursie nagrodę w wysokości 1000 euro. 

II miejsce oraz nagroda w wysokości 500 euro zostały przyznane państwu Kindze i Jarosławowi Tarnickim, którzy prowadzą gospodarstwo w sposób konwencjonalny w województwie kujawsko-pomorskim.

III miejsce oraz nagrodę w wysokości 300 euro otrzymała pani Anna Panter prowadząca gospodarstwo w województwie kujawsko-pomorskim.

Celem konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego, organizowanego pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Koalicji Żywa Ziemia, jest promowanie praktyk ograniczających odpływ substancji biogennych z gospodarstwa do wód – praktyk, które przyczyniają się do zmniejszenia eutrofizacji, ograniczenia zakwitów sinic i zamykania z tego powodu kąpielisk, oraz powstawania w Bałtyku obszarów przydennych z małą ilością tlenu lub tego tlenu pozbawionych, tzw. martwych stref.