W tym roku zmieniliśmy nieco regulamin i przyznaliśmy mniej nagród, ale główny cel pozostał ten sam – chcemy doceniać i wyróżniać tych, którzy pracują na rzecz rolnictwa i wyróżniają się dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Jury konkursu przyznało po jednej nagrodzie w 9 kategoriach, natomiast z głosowania internautów wyłoniliśmy 3 produkty o największej liczbie głosów. Cieszymy się, że nasze nagrody są dla producentów innowacyjnych rozwiązań bardzo ważne i że logo naszego konkursu coraz częściej pojawia się na nagrodzonych produktach. Oczywiście, gala organizowana przez redakcję „Farmera” i portalu farmer.pl, w tym roku ponownie w warszawskim hotelu Sheraton, była nie tylko okazją do rozstrzygnięcia konkursu i uroczystego zwieńczenia konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. To przede wszystkim miejsce integracji przedstawicieli firm produkujących dla rolnictwa, lecz także wszystkich osób pracujących na rzecz rozwoju tego sektora. Po V edycji wiemy, że ten ostatni cel również został osiągnięty – przy dźwiękach dobrej muzyki interesujące rozmowy toczyły się do późnych godzin nocnych. Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, dobrą zabawę i już dziś zachęcamy wszystkich do zgłaszania innowacyjnych produktów do kolejnej edycji konkursu – startujemy ponownie już latem 2020 r. 

Lista laureatów wybranych przez jury 

Kategoria: Ciągniki rolnicze

  • Case IH Magnum AFS Connect, Case IH

Ciągniki są przystosowane do pracy w technologii AFS Connect, która łączy różne systemy sterowania elementami ciągnika, dzięki czemu odpowiednio skonfigurowana maszyna może po polu poruszać się bez udziału operatora, z niespotykaną dotąd precyzją. AFS Connect zapewnia również bieżącą komunikację z operatorem i biurem gospodarstwa lub też serwisem dealerskim czy agronomem.

Kategoria: Pozostałe maszyny rolnicze

 ex aequo: 

Rauch AXIS-H 50.2 EMC+W Axmat, Kuhn Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.

Urządzenie to kolejny krok w osiągnięciu jeszcze wyższej precyzji wysiewu nawozu, a tym samym efektywnośvi nawożenia. Dzięki innowacyjnej technologii radarowej AXMAT Duo skanuje położenie obrazu rozsiewu i w przypadku wykrycia odchyleń w ciągu ułamka sekundy automatycznie koryguje szerokość wysiewu nawozu.

Kombajn zbożowy Claas Lexion 6000-5000, Claas Polska

Lexion 6000-5000 jest pierwszym kombajnem na rynku łączącym zalety bębna przyspieszającego, bębna młócącego, separatora oraz odrzutnika. To wpływa na zwiększenie wydajności nawet o 20 proc. w porównaniu z dotychczasową generacją. Cały układ jest zsynchronizowany. Ponadto kombajn został wyposażony w system CEMOS Automatic, który automatycznie zarządza ustawieniami maszyny.

Kategoria: Programy i urządzenia wspomagające prowadzenie gospodarstwa rolnego  

RHIZA, Agrii Polska sp. z o.o.

System wspiera podejmowanie decyzji w rolnictwie, z wykorzystaniem informacji o glebie, co przekłada się na lepsze wykorzystanie potencjału plonotwórczego siedliska przy jednoczesnej optymalizacji nakładów podczas siewu, nawożenia i ochrony roślin. System pracuje integralnie z mapą satelitarną, bazą danych ze stacji meteorologicznej i od doradców, wykorzystując modele chorób i szkodników. 

 Kategoria: Nawozy

Amino Ultra, Intermag

To jednoskładnikowe nawozy mikroelementowe na bazie naturalnego roślinnego transportera składników odżywczych – aminokwasu glicyny. Zawierają o ponad 60 proc. więcej czystego składnika odżywczego, dzięki czemu są znacznie wydajniejsze i pozwalają na osiąganie lepszych efektów biologicznych przy jednoczesnym niższym koszcie aplikacyjnym na hektar. Forma ultragranulatu zapewnia doskonałą rozpuszczalność i mieszalność z innymi agrochemikaliami.

Kategoria: Środki ochrony roślin

 Korvetto, Corteva

To herbicyd przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych rzepaku ozimego. Zawiera dwie substancje czynne: chlopyralid i Arylex active, czyli halauksyfen metylu. Związek ten jest pierwszym przedstawicielem zupełnie nowej grupy chemicznej, tj. pochodnych kwasów arylopikolinowych, sklasyfikowanej w obrębie syntetycznych auksyn. Zapewnia skuteczne zwalczanie szerokiego spektrum gatunków chwastów.

Kategoria: Nasiennictwo

SY Talisman, Syngenta

W Polsce, Niemczech i Austrii to absolutny lider odnośnie wysokości plonu ziarna w grupie odmian wczesnych. Stabilnie plonuje na przestrzeni lat, również w warunkach stresu. Nadaje się na wczesne siewy. Dobrze znosi stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną.

Kategoria: Pasze i dodatki paszowe

Fiberpluss/15, OPTIMA-X Adam Pera

Preparat systemowy, który wielokierunkowo oddziałuje na układ pokarmowy, w tym na perystaltykę, funkcje wydzielnicze i mikroflorę, a zarazem układ odporności zwierzęcia. Składniki mineralne stanowią wartość dodaną preparatu.

Kategoria: Budynki inwentarskie i ich wyposażenie

System RCI – ovoprotect, Activtek Sp. z o.o.

Urządzenie wydaje się być nadzieją w walce z patogenami w produkcji zwierzęcej. Dzięki zrównoważonemu zastosowaniu fotokatalizy istnieje duża szansa na ograniczenie lub wyeliminowanie w drobiarstwie dezynfekcyjnych środków chemicznych i antybiotyków oraz zmniejszenia ryzyka zatruć pokarmowych u ludzi np. salmonellą.

Kategoria: Hodowla zwierząt

Knur Excelium, Choice Genetics

Bardzo dobry, niski FCR to satysfakcjonujące dla każdego hodowcy ograniczenie kosztów żywienia. Jednocześnie wysokie tempo wzrostu daje pewność opłacalności produkcji.

Lista laureatów wybranych przez internautów

Aplikacja mobilna Vademecum środków ochrony roślin, Pest-Info

Vademecum środków ochrony roślin w wersji mobilnej zawiera opis wszystkich zarejestrowanych na rynku polskim substancji czynnych wraz z podaniem charakterystyki, sposobu i mechanizmu działania oraz warunków meteorologicznych, w których możliwe jest stosowanie danej substancji czynnej. Dzięki zastosowaniu aplikacji w sposób łatwy i intuicyjny można odszukać środek ochrony roślin po nazwie, chronionej uprawie, ograniczanym agrofagu (chorobie, chwaście, szkodniku), rodzaju środka oraz substancji czynnej. 

Maszyna do zbierania kamieni Husarya SCS-100, Usaria Polska Sp. z o.o.

Cecha wyróżniająca zbieracz kamieni Husarya SCS-100 to oryginalny systemu zbioru i sortowania kamieni, wyróżniający się wysoką dokładnością zbierania kamieni o zróżnicowanej średnicy. Poprzez zastosowanie separatora przesiewającego zanieczyszczenia kamień jest czysty i ma wartość rynkową.

Euforia, HR Strzelce

Euforia kumuluje w sobie kilka cech bardzo pożądanych z rolniczego punktu widzenia, jak: wysokie i stabilne w latach plonowanie; dobra zimotrwałość; odporność na letnie susze potwierdzona wynikami doświadczeń COBORU z lat 2018 i 2019; duża odporność na porastanie ziarna w kłosach; tolerancja na obniżone pH gleby, wysoka odporność na wyleganie oraz choroby grzybowe; wysokie parametry jakościowe mąki (klasa A/E).

Serdecznie gratulujemy!