Pierwszym warunkiem, by otrzymać wsparcie, jest zarejestrowanie koła w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonym przez ARiMR. Obecnie figuruje w nim blisko 9,5 tysiąca organizacji tego typu - najwięcej w województwach wielkopolskim - 1414 kół, lubelskim 1216 i mazowieckim - 1209.

ARiMR poinformowała, że do końca sierpnia br. wnioski o dotacje złożyły w Agencji 8242 koła na kwotę ponad 28,8 mln zł. W tym roku na wsparcie tych organizacji przewidziano 40 mln zł.

Wysokość pomocy uzależniona jest od liczby członków koła. Dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków wynosi 3 tys. zł, 4 tys. zł - jeśli koło liczy od 31 do 75 członków, i 5 tys. zł w przypadku gdy do koła należy ponad 75 osób.

Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą one być tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast - zaznaczono w komunikacie ARiMR.