Jeżeli stosujesz innowacyjną technologię lub praktykę rolniczą, która pozwala na zwiększenie efektywności produkcji rolnej, poprawę dobrostanu zwierząt lub zmniejszenie negatywnego oddziaływania produkcji rolnej na klimat i środowisko to koniecznie weź udział w konkursie!

ZGŁOŚ GOSPODARSTWO!

Do konkursu Innowacyjny Farmer samodzielnie mogą zgłosić się rolnicy indywidualni, prowadzący lub współprowadzący gospodarstwo rolne na terenie RP lub mogą być nominowani do udziału w konkursie przez: organizacje branżowe, jednostki administracyjne, związki zawodowe rolników, firmy prywatne z sektora rolnego i rolno-spożywczego. 

Jeśli chcesz nominować czyjeś gospodarstwo, zrób to przez formularz zgłoszeniowy lub wyślij dane kontaktowe do rolnika na adres: konkurs.farmer@ptwp.pl, a my potwierdzimy nominację.

Zgłoszenia będą przyjmowane w ramach trzech kategorii konkursowych:

Innowacyjny Farmer – Produkcja roślinna

 • nowatorskie rozwiązania agrotechniczne stosowane w produkcji roślinnej,
 • praktyki i technologie podnoszące plon i jakość produkowanego surowca,
 • praktyki i technologie obniżające koszty produkcji roślinnej,
 • praktyki i technologie promujące zasady rolnictwa zrównoważonego,
 • wykorzystanie niestandardowych metod ochrony, produkcji lub nawożenia,
 • system produkcji zgodny z naturą (rolnictwo ekologiczne i regeneratywne) oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie tego typu produkcji,
 • wykorzystanie innowacji cyfrowych w prowadzeniu produkcji roślinnej podnoszące jej efektywność.

Innowacyjny Farmer – Produkcja zwierzęca

 • nowatorskie rozwiązania techniczne stosowane w chowie,
 • wykorzystanie niestandardowych komponentów paszowych i innowacyjnych systemów żywienia,
 • niestandardowem, podwyższone podejście do dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska,
 • wykorzystanie mało popularnych genetyk czy gatunków zwierząt,
 • przetwórstwo mięsa/mleka na poziomie gospodarstwa, skracanie łańcucha dostaw,
 • ograniczenie zużycia antybiotyków, chów bez użycia komponentów transgenicznych, chów ekologiczny,
 • dążenie do skrócenia łańcucha produkcji,
 • dążenie do zmniejszenia śladu węglowego z prowadzonej działalności.

Innowacyjny Farmer ‒ Technologie

 • nowatorskie rozwiązania techniczne stosowane w gospodarstwie rolnym (maszyny rolnicze, urządzenia i systemy do zarządzania gospodarstwem, monitorowania upraw, pogody, predykcji zdarzeń itp.),
 • maszyny, sprzęt i technologie podnoszące wydajność, jakość i komfort pracy,
 • maszyny, sprzęt i technologie obniżające koszty produkcji,
 • maszyny, sprzęt i technologie zmniejszające oddziaływanie na klimat i środowisko,
 • maszyny, sprzęt i technologie zmniejszające zużycie środków do produkcji rolnej, 
 • nowatorskie technologie pozyskiwania energii w gospodarstwie,
 • narzędzia i technologie prowadzące do zmniejszenia śladu węglowego z prowadzonej produkcji rolnej.

Kapituła konkursu dokona oceny zgłoszeń wg kryteriów przyjętych w regulaminie i wybierze najbardziej innowacyjnych farmerów (maksymalnie trzech) w każdej kategorii. Fundatorami nagród w konkursie są Partner Główny Syngenta oraz Partner Agrosimex.

Ważne terminy:

 • 16.05.2022 r. - 23.06.2022 r. – czas przyjmowania zgłoszeń
 • 25.06.2022 r. – 06.10.2022 r. – wizytacja gospodarstw zgłoszonych do konkursu
 • 27.10.2022 r. – ogłoszenie zwycięzców podczas gali organizowanej w ramach konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie w hotelu Windsor w Jachrance

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łączne spełnienie warunków określonych w regulaminie. Zgłoszenia przyjmowane są online poprzez formularz, a wszelkie dodatkowe załączniki należy przesłać na adres e-mail: konkurs.farmer@ptwp.pl.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie i stronie internetowej. 

SZCZEGÓŁY I REGULAMIN KONKURSU