Przypomnijmy: 2 posłów-ministrów: Krzysztof Jurgiel i Zbigniew Ziobro opowiedziało się przeciwko przyjęciu rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym, innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw.

Więcej: Będziemy wspólnie z Białorusią zwalczać ASF?

Odpowiadając na nasze wątpliwości z tym związane, Ministerstwo Rolnictwa poinformowało:

„Minister Krzysztof Jurgiel omyłkowo zagłosował w dniu 23.09.2016 r. przeciw przyjęciu projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem RP a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym poważnym wypadkom oraz usuwania ich następstw, podpisanej w Białymstoku w dniu 23 kwietnia 2016 r.

W trakcie poprzedzających głosowanie uzgodnień międzyresortowych w powyższej sprawie MRiRW nie zgłosiło żadnych uwag. Nie ma rozbieżności w rządzie w tej sprawie.

Ponadto, Główny Inspektorat Weterynarii prowadzi bieżący dialog z białoruską służbą weterynaryjną, w tym  w odniesieniu do kwestii zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Kwestia ta była poruszana m.in. podczas spotkań dwustronnych na szczeblu ministerialnym w br., w tym ostatnio podczas spotkań kierownictwa MRiRW z Wiceministrem Rolnictwa i Wyżywienia Białorusi 26 i 27 września br. Warto też dodać, że Minister Rolnictwa i Wyżywienia Białorusi oraz szef białoruskiej służby weterynaryjnej zostali zaproszeni przez MRiRW na multilateralne spotkanie z Komisarzem UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, Vytenisem Andriukaitisem, na temat ASF, planowane w październiku br. w Warszawie.”