W związku z trwającą pandemią COVID-19, Zarząd Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej szuka systemowych rozwiązań pozwalających na minimalizowanie skutków nadchodzącego kryzysu gospodarczego, mogącego uchronić nasz kraj przed skutkami pandemii.

- Wskazujemy na konieczność zastosowania „impulsu" inwestycyjnego, który obejmie swoim działaniem wszystkie obszary wiejskie kraju. Niezbędne są działania prorozwojowe ożywiające gospodarkę, drogą do tego może być wsparcie inwestycji. Związek Gmin Wiejskich RP wnioskuje o wprowadzenie „BONU INWESTYCYJNEGO" w wysokości 1 mln zł dla każdej gminy wiejskiej i miejsko-wiejskiej - poinformowano w komunikacie.

Zdaniem ZGW RP, wprowadzenie tego rodzaju finansowego narzędzia wsparcia inwestycyjnego, daje bardzo szerokie spektrum działania w zakresie pobudzenia inwestycji. - Możliwość wykorzystania bonu inwestycyjnego nie tylko na inwestycje i remonty, ale także na wkład własny, przy większych projektach, będzie doskonałym katalizatorem który pobudzi rozwój gospodarki. Bardzo szeroki horyzontalnie impuls inwestycyjny wpłynie nie tylko na uruchomienie powiązanych gałęzi gospodarki, ale również będzie przyczółkiem rozwoju i planowania inwestycji w kolejnych latach - uważa ZGW RP.

- Zarząd ZGWRP z całą mocą podkreśla, że bez wsparcia rządu RP polegającego na uruchomieniu pomocowych programów finansowych, w sposób szczególny wspierających gminy z obszarami wiejskimi, realizacja programów osi zrównoważonego rozwoju zostanie zablokowana. Spowoduje to również wydłużenie drogi wyjścia z kryzysu gospodarczego, który właśnie zaczyna realnie zagrażać samorządom gminnym - napisano we wniosku skierowanym do Prezydenta, Premiera, Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego, Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Finansów.