Inflacja w Polsce dalej rośnie

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI w Polsce zwiększyła się w grudniu do 8,6% r/r wobec 7,8% w listopadzie, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS oraz powyżej konsensusu rynkowego równego naszej prognozie (8,3%). Tym samym inflacja osiągnęła najwyższy poziom od listopada 2000 r. i od 9 miesięcy pozostaje powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5% r/r).

Żywność drożeje najsilniej od 2011

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu inflacji była wyższa dynamika cen w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” (8,6% r/r w grudniu wobec 6,4% w listopadzie), która podniosła inflację o 0,6 pkt. proc. Jednocześnie jest to najwyższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych od maja 2011 r.

Wzrost dynamiki cen żywności miał szeroki zakres produktowy i został odnotowany m.in. w kategoriach: „mięso”, „warzywa”, „owoce”, „mleko, sery i jaja”, „oleje i tłuszcze”, „pieczywo i produkty zbożowe” czy też „ryby i owoce morza”.

- Tak szeroki zakres produktowy wzrostu cen żywności w połączeniu z jego dużą skalą wskazują w naszej ocenie, że nie jest on jedynie efektem wyższych cen surowców rolnych, ale wynika również z rosnących kosztów w przetwórstwie żywności (m.in. kosztów energii, pracy, opakowań) - wskazuje Jakub Olipra.

W kierunku wzrostu inflacji oddziaływała również wyższa dynamika cen nośników energii (14,3% r/r w grudniu wobec 13,4% w listopadzie), będąca skutkiem wyższych cen gazu, opału i energii cieplnej.

Dokończenie tekstu na portalspożywczy.pl