Fundacja BGK zaprasza do 3 edycji programu „Generacja 6.0”, skierowanej także do Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w ARiMR.

Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 60+, poprzez inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzanie ich wiedzy oraz rozwijanie ich umiejętności. W grę wchodzi tu też np. organizacja zabiegów rehabilitacyjnych lub fizjoterapeutycznych, które mogą wpłynąć na poprawę sprawności ruchowej i kondycji fizycznej tychże osób. Celem jest także rozwój zainteresowań kulturalnych poprzez organizację różnych wydarzeń kulturalnych skierowanych do osób z tej grupy wiekowej.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

• przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym, skierowanych do beneficjentów Projektu,
• zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania Projektu,
• organizację wydarzeń kulturalnych, których koszt nie może przekroczyć 4 500,00 zł brutto,
• usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto,
• koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto,
• ewentualne porady specjalistyczne.

Projekt powinien trwać od 4 do 6 miesięcy, czyli minimum 120 dni, przy czym powinien być realizowany cyklicznie (nie chodzi o jednorazowe działanie). Jego realizacja powinna nastąpić w terminie od 4.01.2021 do 30.06.2021 r.

W tej edycji programu wygra maks. 30 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane każdy na kwotę do 15 000,00 zł brutto. Wyniki zostaną ogłoszone 15 października 2020 r.