Na konferencji prasowej w Barczewie wiceszef MSWiA poinformował, że w woj. warmińsko-mazurskim wnioski do projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR" złożyło 115 gmin, a łączna kwota dofinansowania przeznaczona dla regionu to ponad 80 mln zł. Za te środki zostanie zakupione blisko 30 tys. komputerów, laptopów i tabletów.

- Mimo upływu wielu lat od czasów przełomu, niektóre ze społecznych konsekwencji czasów transformacji są nadal widoczne - zauważył. Jak dodał, dotyczy to zwłaszcza gmin w takich regionach jak Warmia i Mazury, gdzie liczba PGR-ów była największa.

Poboży podkreślił, że obowiązkiem władz jest zauważanie deficytów, które są konsekwencją wprowadzonego w Polsce modelu transformacji systemowej. Przypomniał, że rozwiązywaniu tych problemów i wyrównywaniu szans mają służyć także inne rządowe inicjatywy, jak program rozwoju dróg lokalnych czy inwestycji w gminach z terenów popegeerowskich.

Podał przykład powiatu olsztyńskiego, który otrzyma prawie 8 mln zł na sprzęt komputerowy dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR, z czego 821 tys. zł na sprzęt dla 300 dzieci trafi do Barczewa.

- To pokazuje z jednej strony skalę potrzeb, ale pokazuje także konkretne dzieci, które dzięki temu programowi skorzystają z możliwości zakupu laptopów, komputerów i tabletów - stwierdził.

Wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki powiedział, że ponad 80 mln zł z tego programu, to największa kwota ze wszystkich regionów w Polsce. "To prawie 28 tys. laptopów, 1591 komputerów stacjonarnych i 343 tablety" - wyliczał.

Jak zaznaczył, 74 mln zł będzie przeznaczone na kupno sprzętu komputerowego, który uczniowie dostają na własność. Pozostała kwota to środki na licencję na podstawowe oprogramowanie oraz ubezpieczenie i dostęp do internetu na dwa lata. Najwięcej pieniędzy trafi do powiatu ostródzkiego (8,3 mln zł), olsztyńskiego (7,9 mln), działdowskiego (6,2 mln) i iławskiego (prawie 6 mln).

Burmistrz Barczewa Andrzej Maciejewski, który podpisał w poniedziałek umowę na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, przypomniał, że w jego gminie funkcjonowały 23 PGR-y, co przekłada się na dużą liczbę osób zainteresowanych takim wsparciem. - Na pewno będzie to wiązało się z duża radością i będzie cieszyło się uznaniem młodzieży, której zdecydowanie w tych rejonach brakuje nowoczesnego sprzętu - ocenił.

W całym kraju łączna kwota przeznaczona na ten program wynosi ok. 580 mln zł. Według szacunków, skorzysta z niego ponad 200 tys. dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.