• W książce opisane są zagadnienia inżynieryjno-produkcyjne, biotechniczne i środowiskowe, decydujące o wynikach funkcjonowania przedsiębiorstwa.
  • Publikacja ma charakter interdyscyplinarny.
  • Zawiera przykłady obliczeń przydatnych w analizie poszczególnych zagadnień.

Publikacja ma charakter interdyscyplinarny, a naukowe opracowanie tekstów przygotowali prof. Janusz Wojdalski i dr hab. Bogdan Dróżdż. 

Tematy inżynieryjno-produkcyjne obejmują zagadnienia związane z inżynierią: produkcji, rolniczą, mechaniczną oraz technologią żywności i żywienia człowieka. Zagadnienia nawiązujące do organizacji produkcji dotyczą planowania, projektowania, wdrażania systemów produkcyjnych oraz zarządzania nimi. 

Przetwórstwo rolno-spożywcze i biogospodarka. Wybrane zagadnienia inżynieryjno-produkcyjne, biotechniczne, energetyczne i środowiskowe
Przetwórstwo rolno-spożywcze i biogospodarka. Wybrane zagadnienia inżynieryjno-produkcyjne, biotechniczne, energetyczne i środowiskowe

Przetwórstwo rolno-spożywcze i biogospodarka. Wybrane zagadnienia inżynieryjno-produkcyjne, biotechniczne, energetyczne i środowiskowe
Przetwórstwo rolno-spożywcze i biogospodarka. Wybrane zagadnienia inżynieryjno-produkcyjne, biotechniczne, energetyczne i środowiskowe

Przetwórstwo rolno-spożywcze i biogospodarka. Wybrane zagadnienia inżynieryjno-produkcyjne, biotechniczne, energetyczne i środowiskowe
Przetwórstwo rolno-spożywcze i biogospodarka. Wybrane zagadnienia inżynieryjno-produkcyjne, biotechniczne, energetyczne i środowiskowe

Inżynieria systemów biotechnicznych to specjalistyczne urządzenia, maszyny czy procesy produkcyjne, funkcjonujące w środowisku. Zagadnienia środowiskowe skupiają się wokół problematyki użytkowania energii i wody, emisji zanieczyszczeń czy zagospodarowania odpadów.

Publikacja została podzielona na kilka rozdziałów. Na początku przedstawiono ogólną charakterystykę przetwórstwa rolno-spożywczego i jego podział na 21 branż. W kolejnym opisano szeroko procesy i operacje związane z mechaniczną obróbką żywności, przenoszeniem ciepła czy suszeniem. Przedstawiono zagadnienia związane z myciem urządzeń i utrzymywaniem higieny produkcji, pakowaniem produktów, magazynowaniem czy transportem.

Rozdział 4 to zagadnienia aparaturowe, produkcyjne i energetyczne. Znajdziecie tu charakterystykę urządzeń do mechanicznego rozdzielania układów niejednorodnych: pras czy wirówek. Zamieszczono tu również przykłady obliczeń procesów cieplnych i wymienników ciepła, właściwości powietrza wilgotnego i z zakresu suszarnictwa. Na przykładzie branży mięsnej przedstawiono przegląd urządzeń i technologii tam stosowanych. Następnie scharakteryzowano zakład przetwórstwa rolno-spożywczego jako miejsce przemian i użytkowania energii, podając czynniki wpływające na jego energochłonność, efektywność energetyczną produkcji i zużycie wody.

W rozdziale 5 scharakteryzowano biogospodarkę, jako strefę działalności obejmującej produkcję i przetwarzanie odnawialnych surowców oraz przemiany powstające w procesie przetwarzania odpadów w produkty, takie jak: żywność, bioprodukty, pasze, bioenergia.  Omówiono surowce stosowane w produkcji bioetanolu i estrów metylowych kwasów tłuszczowych, przetwarzanie nasion oleistych na cele energetyczne oraz produkcję biogazu rolniczego.

Publikacja została wydana nakładem Wydawnictwa SGGW. Recenzentami książki byli dr hab. Joanna Piepiórka-Stepuk oraz prof. Kazimierz Zawiślak. Duża liczba cytowanych w książce publikacji może ułatwić czytelnikom dotarcie do szczegółów poruszanych zagadnień i poszerzenia informacji.