Oefektywności działania nawet najbardziej energooszczędnej instalacji grzewczej decyduje wiele czynników, zaczynając od wyboru urządzenia grzewczego (pieca, kotła, pompy, paneli solarnych), przez charakterystykę energetyczną budynku (ilość energii, jaka jest potrzebna do ogrzania budynku przez rok), wielkość pomieszczeń, po rodzaj i koszty paliwa (energia elektryczna, olej, drewno, węgiel, gaz), jakim jest ona zasilana. Wreszcie nie można zapomnieć o przeznaczeniu samej instalacji. Czy ma ona tylko obsługiwać centralne ogrzewanie (c.o.) czy też jej funkcja będzie także wiązała się z ogrzaniem ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)? Wszystko to ma ogromny wpływ na dobór mocy oraz rodzaju instalacji grzewczej. 

Dobór instalacji a stan ocieplenia

Wstępnie szacując rodzaj instalacji, jaką należy dobrać, musimy wziąć pod uwagę wielkość powierzchni domu do ogrzania. W tym przypadku wybierzemy powierzchnię ok. 150 m2 (dwie kondygnacje). Istotna jest też charakterystyka energetyczna naszego budynku wyrażona zapotrzebowaniem na energię elektryczną mierzoną w kilowatach na 1 m2 przez cały rok. W przypadku niedocieplonego domu uśrednione zapotrzebowanie na energię cieplną może wynieść nawet ponad 120 kWh/m2*rok na samo ogrzanie. Z kolei jeżeli chodzi o budynki energooszczędne, które od 2021 r. będą standardem nowego budownictwa, zapotrzebowanie to wynosi 50-70 kWh/m2*rok (czyli 50-70 W/m2). To prawie dwa razy mniej niż w przypadku budynków słabo docieplonych (120-140 W/m2). Te rozbieżności mogą się wydawać niewielkie, ale jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę metraż domu, np. 150 m2, to tylko do samego ogrzania domu energooszczędnego w ciągu roku będziemy potrzebowali ok. 10 500 kWh*rok (150 m2 x 70 kWh/m2*rok). W przypadku domu niedocieplonego o takiej samej powierzchni zapotrzebowanie takie będzie wynosiło 18 tys. kWh*rok lub nawet więcej. Do tego należy także doliczyć dodatkowo zapotrzebowanie na ogrzanie c.w.u., gdzie jeden członek rodziny średnio zużywa ok. 950 kWh na rok, co daje nam 3600-3800 kWh na rok przy 4-osobowej rodzinie (4x950 kWh). Pamiętajmy, że jeszcze musimy doliczyć straty związane z ucieczką ciepła z zasobnika i rur. Orientacyjnie można założyć, że faktyczne zużycie wzrasta z tego powodu do ok. 10 kWh na dobę. W sumie jest to 11 000-14 000 kWh*rok dla domu energooszczędnego, zaś dla nieocieplanego budynku już ponad 21,8 tys. kWh*rok. Dlatego też bardzo istotne jest przeprowadzenie mniej kosztownej termomodernizacji domu, aby poprawić jego charakterystykę energetyczną. Możemy dzięki temu zaoszczędzić nawet ponad 30 proc. ciepła i o tyle też zmniejszyć rachunki za ogrzewanie w ciągu roku. A jakie koszty związane są z zakupem i zwrotem inwestycji w zależności od rodzaju instalacji grzewczej? 

Ciepło z pompy

Jednymi z najpopularniejszych energooszczędnych instalacji grzewczych są pompy ciepła. Wykorzystują one odnawialną energię, która pochodzi z powietrza, gruntu lub wód gruntowych. Jednak do pozyskania tej odnawialnej energii wykorzystują one energię elektryczną. Najczęściej pobrany 1 kWh prądu przez pompę ciepła wystarczy do otrzymania 2-4 kWh energii z otoczenia (w zależności od modelu oraz mocy grzewczej). Oznacza to, że koszty ogrzewania przy pompie ciepła powinny być znacznie niższe niż w przypadku systemów tradycyjnych pod warunkiem, że nasz dom nie wymaga wykorzystania większej ilości energii do ogrzania. Ceny brutto pomp typu powietrze-woda wraz z montażem w zależności od mocy i rodzaju wahają się od 8 tys. zł do ponad 30 tys. (z kompletnym wyposażeniem), choć na rynku znajdziemy producentów oferujących nowoczesne pompy powietrzne, za które zapłacimy ok. 25 tys. zł bez montażu. Ceny pomp typu woda-woda rozpoczynają się od 15 tys. zł brutto. W przypadku pomp gruntowych (grunt/woda), które są wydajniejsze od powietrznych, koszt zakupu wraz z montażem (odwiertem) rozpoczyna się od 50 tys. zł, sięgając nawet ponad 220 tys. zł. Jeśli więc łącznie zużywamy ok. 11 tys. kWh na rok na ogrzanie domu i c.w.u. dla 4 osób, a nasza pompa ciepła wyróżnia się współczynnikiem COP na poziomie 4,0 (czyli z 1 kWh prądu wystarczy do pozyskania 4 kWh z gruntu), to urządzenie to przez rok średnio pobierze 2750 kWh, a resztę (8250 kWh) pozyska z gruntu na ogrzanie c.o. i c.w.u. Jeżeli cena 1 kWh wyniesie 0,64 zł, to za rok pracy pompy ciepła zapłacimy ok. 1760 zł. Jednak w przypadku, gdy na ogrzanie domu i c.w.u. przeznaczymy ok. 22 tys. kWh, ten koszt będzie dwa razy większy, czyli wyniesie ponad 3,3 tys. zł przez rok. Pamiętajmy też, że im gorszy jest współczynnik COP pompy, tym więcej energii elektrycznej będzie potrzebowała do pozyskania ciepła z gruntu, wody lub z powietrza.

Ciepło ze słońca

Kolejną energooszczędną instalacją grzewczą, która pozyskuje energię ze słońca, jest kolektor słoneczny. Wyróżniamy dwa rodzaje kolektorów słonecznych. Płaskie charakteryzują się atrakcyjną ceną oraz wysoką wydajnością w letnie i słoneczne dni. Jednak ich sprawność spada w dni pochmurne i w okresie zimowym. Cena ich zakupu wraz z montażem waha się w granicach 8-15 tys. zł. Na rynku dostępne są też kolektory próżniowe, wyposażone w dodatkową rurkę cieplną, wypełnioną płynem pośredniczącym. Dzięki temu wykazują dużo wyższą sprawność w pochmurne dni oraz przy działaniu niskich temperatur. Niestety, cena solarów próżniowych jest wysoka – przekracza kwotę 20 tys. zł. Odpowiednio dobrane kolektory słoneczne są w stanie zaspokoić nawet 60 proc. rocznego zapotrzebowania na c.w.u. Przyjmujemy, że 60 proc. rocznego zapotrzebowania 4-osobowej rodziny wynosi ok. 52 tys. l wody. Do podgrzania takiej ilości ciepłej wody użytkowej do temperatury 45oC potrzeba ok. 2740 kWh. A więc przy cenie prądu za 1 kWh przez rok zaoszczędzimy nawet 1753,6 zł na dobrej jakości kolektorach słonecznych.

Promieniowanie słoneczne w płaskich kolektorach słonecznych jest przetwarzane przez moduł absorbera składającego się z sieci rurek miedzianych bądź aluminiowych przytwierdzonych do cienkiej blachy miedzianej lub aluminiowej pokrytej wysoko selektywną powłoką
Promieniowanie słoneczne w płaskich kolektorach słonecznych jest przetwarzane przez moduł absorbera składającego się z sieci rurek miedzianych bądź aluminiowych przytwierdzonych do cienkiej blachy miedzianej lub aluminiowej pokrytej wysoko selektywną powłoką

Ciepło z kotła kondensacyjnego

Z kolei kotły kondensacyjne bardzo efektywnie wykorzystują takie paliwa, jak gaz lub olej. Są urządzeniami wyróżniającymi się większą sprawnością pod względem pozyskiwania energii cieplnej niż tradycyjne kotły. Cena jednego kotła kondensacyjnego wraz z zasobnikiem ciepłej wody waha się od 3 tys. zł do ponad 10 tys. zł w zależności od mocy i pełnionych funkcji. Jednak należy pamiętać, że musimy mieć dostęp do gazu w przypadku kotłów kondensacyjnych zasilanych gazem. Można też zainwestować w zbiornik gazu, ale to dodatkowa inwestycja na poziomie ponad 10 tys. zł. Wyróżniamy kotły jednofunkcyjne, służące tylko do podłączenia do c.o., lub dwufunkcyjne, które dodatkowo podgrzewają wodę użytkową. Dobrej jakości kocioł kondensacyjny na gaz jest w stanie wyprodukować 1 kWh przy szacunkowym koszcie ok. 0,25 zł na zużycie gazu itd. Oznacza to, że za ogrzewanie zapłacimy rocznie ok. 2750 zł, przyjmując, że rocznie nasz dom zużywa 11-12 kWh. Z kolei jeżeli chodzi o olej opałowy, to średnia cena za litr tego paliwa wynosi w przybliżeniu 3,20 zł, zatem ogrzewanie domu o powierzchni 150 m2 wyniesie nas rocznie ponad 6,4 tys. zł (przy zużyciu ok. 2 tys. l na rok). Oczywiście koszt ten zależy od kształtujących się cen paliw, w tym wypadku gazu lub oleju, oraz długości sezonu grzewczego – im krótszy, tym koszt jest mniejszy.