Liderem projektu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Partnerem została fundacja „Edukacja bez barier”. Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu organizacyjnym i merytorycznym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Projekt „Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich” dedykowany jest członkom Kół Gospodyń Wiejskich z terenów objętych pilotażem w następujących powiatach:

  • województwo mazowieckie : pułtuski, garwoliński, ostrowski
  • województwo lubelskie: biłgorajski
  • województwo kujawsko-pomorskie: włocławski, toruński
  • województwo świętokrzyskie: konecki
  • województwo dolnośląskie: oleśnick
  • województwo zachodniopomorskie: łobeski
  • województwo podlaskie: łomżyński
  • województwo małopolskie: tarnowski
  • województwo lubelskie: rycki

Jego celem jest dostosowanie uczestniczek i uczestników szkoleń do życia w nowej rzeczywistości powstałej w związku z epidemią COVID-19, a wymagającej od nich większych kompetencji cyfrowych, dzięki którym będą mogli w pełni uczestniczyć w wielu dziedzinach życia i korzystać z usług online. Ważne jest również zmniejszenie wykluczenia cyfrowego i podniesienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa w szczególności osób w wieku 50+, 60+ z obszarów wiejskich oraz zachęcenie do korzystania z nowych technologii. Kolejną wartością dodaną realizacji przedsięwzięcia pozostaje możliwość wsparcia szkoleniami zrzeszonych w KGW osób w prowadzeniu działalności gospodarczej w sieci e-commerce.

Założenia Przedsięwzięcia Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich są zgodne z głównym celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który został zdefiniowany jako „wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju”. Dodatkowo, przedsięwzięcie jest bezpośrednio związane z obszarem rozwoju kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Projekt został objęty honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi - Henryka Kowalczyka.

Zgłoszenia udziału przyjmują m.in. powiatowe biura ARiMR przypisane do powiatu, w którym odbywać się będą pilotażowe szkolenia. 

Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania wolnych miejsc.

Dla każdego uczestnika przeznaczony jest tablet, który wróci po zakończonym szkoleniu z uczestnikiem do domu!