Według szacunków GUS ceny tzw. nośników energii (np. prądu, gazu i innych) wzrosły w listopadzie br. o 13,4 proc. w porównaniu do zeszłego roku. Ten wzrost jest wyraźnie większy niż średni poziom inflacji – 7,7 proc. rok do roku. Energia drożeje bardziej niż np. żywność (6,4 proc. rok do roku).

- Spodziewamy się, że ta sytuacja przełoży się na liczbę zapytań o możliwości ocieplenia domów, będzie to związane z poszukiwaniem sposobów na zmniejszenie rachunków za utrzymanie domu – mówi Dariusz Pruszkowski, doradca techniczny w firmie Styropmin.

Jak docieplenie domu zwiększy oszczędności na energii?

Skąd bierze się ta oszczędność? Położenie warstwy styropianu, czy ocieplenie domu, oznacza, że budynek będzie tracił mniej ciepła, a skoro więcej ciepła zostanie w środku, to mniej będzie potrzeba energii do jego wyprodukowania.

Średnio szacuje się, że przeprowadzenie termomodernizacji oznacza obniżenie rachunków za ogrzewanie o ok. 30 proc.

Efektywności termoizolacji sprzyja zastosowanie odpowiednich rodzajów styropianu w odpowiednich częściach domu. Podstawowe rozróżnienie dotyczy podziału na styropian uniwersalny (biały) i pasywny (ciemnoszary), który dzięki dodatkowi grafitu ma lepsze właściwości izolacyjne.

Trzeba pamiętać, że skuteczność warstwy izolacji zależy nie tylko od parametrów styropianu, ale i od grubości warstwy. W przypadku nowych domów tę grubość można uwzględnić w projekcie, z kolei w przypadku ocieplania istniejących budynków gruba warstwa może nie być możliwa do położenia, wówczas sprawdzi się styropian pasywny.

Jaki rodzaj styropianu sprawdzi się przy docieplaniu domu?

Nie jest to jednak jedyne kryterium podziału styropianów. Fundamenty, piwnice, podłogi na gruncie – słowem wszystko to, co jest blisko ziemi – warto ocieplić materiałem, który został zaprojektowany do miejsc o podwyższonej wilgotności. Są to takie styropiany jak Hydromin czy Fundamin.

W przypadku domów istniejących warto skonsultować możliwość położenia płyt styropianowych od wewnątrz. Dobra izolacja to kluczowy element ochrony przed przemarzaniem i gromadzeniem się wilgoci.

Czy docieplanie domu w okresie zimy jest bezpieczne?

Układanie styropianu nie powinno się odbywać w temperaturze poniżej +5°C, a to oznacza, że trzeba się wstrzymać z pracami wraz z nastaniem mrozów.

Warto pamiętać, że prac ze styropianem nie powinno się przerywać na dłuższy czas. Jest to materiał wrażliwy na oddziaływanie promieni słonecznych i, choć zapewne oczekiwania słońca w zimie łączy się ze zbyt wielkim optymizmem, to lepiej dmuchać na zimne. Stawką jest bowiem nie tylko komfort mieszkania, ale i trwałość wykonania.