Na spotkaniu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w dniu 15 grudnia 2022 roku poinformowano o nowych zasadach funkcjonowania programu Czyste Powietrze.

 

- Dotychczas stawiał on przede wszystkim na wymianę pieców węglowych tzw. „kopciuchów” na bardziej ekologiczne, niskoemisyjne źródła ciepła. Od 2023 roku priorytet uzyska głęboka termomodernizacja, a w tym przede wszystkim wymiana okien i drzwi oraz docieplenie ścian i stopów – mówi Paweł Gregorczyk, ekspert z Koalicji Termomodernizacji.

Do tej pory trzeba było rozliczyć zadanie pokazując najpierw wymianę „kopciucha”, a dopiero później można było wykonać termomodernizację domu. Dzisiaj odwracamy tą kolejność: pozwalamy rozliczyć najpierw zadanie polegające na termomodernizacji, a dopiero przed końcowym rozliczeniem, beneficjent będzie musiał pokazać, że wymienił „kopciucha” na źródło niskoemisyjne, wysokosprawne.

Od początku programu Czyste Powietrze, a więc od roku 2018, dotacje wypłacono 531 tysiącom inwestorów, którzy wymienili „kopciuchy” w domach. Jeżeli nie wykonali przy tym wymiany okien i ocieplenia ścian, to będą mieli teraz możliwość złożenia drugiego wniosku.

Na zadanie termomodernizacji będą teraz mogli uzyskać dotacje w wysokości od 33 tys. zł w I grupie (dochody poniżej 135 tys. zł rocznie) do 70 tys. zł w grupie III (dochody do 1090 zł na osobę w rodzinie).

Od nowego roku wymiana okien za darmo z Czyste Powietrze?

Grupy najmniej zarabiających dotyczy też druga, rewolucyjna zmiana w programie: będą mogli oni skorzystać z całkowitej, 100-procentowej dopłaty do kompleksowej termomodernizacji swojego domu.

Jak mówi ekspert z Koalicji Termomodernizacji: Nigdy jeszcze w historii Polski nie było takiego rozwiązania. Od nowego roku będą mogli złożyć wniosek o kompleksową termomodernizację swojego budynku, także na wymianę stolarki, a jeśli zapotrzebowanie na ciepło zmniejszy się dzięki temu o min. 40 proc., wówczas otrzymają pełny zwrot kwot netto wydanych na tą inwestycję.

- W najwyższej grupie dofinansowania rzeczywiście występuje dofinansowanie w wysokości 100 procent. Jest jednak tu mała gwiazdka, niezależna od nas. – powiedział wiceprezes NFOŚiGW, Paweł Mirowski na czwartkowym spotkaniu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska -  Unia Europejska dając nam środki na ten program zastrzegła bowiem, że nie można z nich finansować podatku VAT. Więc będziemy rozliczali zadania w kwotach netto, ale żeby ulżyć tym beneficjentom to podwyższyliśmy kwoty dofinansowania. Wcześniej w III grupie było to maksymalnie 90% -  teraz jest 100% dofinansowania.

Priorytet termomodernizacji nad wymianą kopciuchów oraz możliwość 100-procentowego dofinansowania inwestycji to nie jedyne zmiany w programie Czyste Powietrze 3.0.

Podwyższono progi dochodowe, wprowadzono wyższe dofinansowanie, urealniono koszty jednostkowe materiałów i usług oraz uproszczono procedury rozliczeń. Konkretne rozwiązania zostaną opublikowane już po Świętach, a nowy nabór wniosków do programu rozpocznie się 3 stycznia 2023 r.

Na ich bazie Koalicja Termomodernizacji już w połowie stycznia poprowadzi pierwszy kurs dla doradców ds. dotacji i wyda podręcznik o zasadach korzystania z dotacji programu Czyste Powietrze 3.0 .