W dzisiejszych czasach instalacja gazowego kotła kondensacyjnego stanowi już standard wynikający przede wszystkim z zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. W przypadku nowych budynków kotły kondensacyjne są już nie tyle wyborem, co koniecznością.

Wysoka sprawność wyróżnia kotły kondensacyjne

Najważniejszą cechą kotłów kondensacyjnych jest ich wysoka sprawność wynikająca z odzysku tzw. ciepła utajonego zawartego w parze wodnej w spalinach. Woda jest bowiem nieodłącznym produktem spalania gazu, zarówno ziemnego, jak i płynnego (propanu).

Dzięki temu gama kotłów kondensacyjnych uzyskuje klasę efektywności energetycznej A lub A+ (w zestawie z regulatorem pogodowym), zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym nr 811/2013 Komisji UE.

Dobór gazowego kotła kondensacyjnego, a moc grzewcza

Korzystny z punktu widzenia ekologii oraz finansów efekt kondensacji pary wodnej jest możliwy w pewnym zakresie temperaturowym wody grzewczej powracającej do kotła. Maksymalna temperatura wody, dla której w wymienniku kotła zachodzi kondensacja, wynosi 57ºC. Ta stosunkowo wysoka temperatura powoduje, że także w przypadku wielu starszych, niemodernizowanych instalacji i budynków możliwe jest korzystanie z efektu kondensacji przez większość sezonu grzewczego.

Nawet w przypadku starszego budownictwa nietrudno bowiem o domy, w których użytkownicy utrzymują temperatury zasilania nieprzekraczające 60ºC, także podczas silnych mrozów.

Należy przy tym pamiętać, że kocioł kondensacyjny, wbrew wielu obiegowym opiniom, nie jest kotłem, który posiada mniejsze możliwości grzewcze w porównaniu do urządzenia niekondensacyjnego o tej samej mocy.

Jeżeli obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło budynku wynosi np. 17 kW, to realizacja tego zapotrzebowania przez kocioł „tradycyjny” oraz kondensacyjny będzie taka sama dla urządzeń o tej samej mocy.

Jest to związane z tym, że zapotrzebowanie na moc nie jest podyktowane technologią wykonania samego kotła, lecz wynika ściśle z charakterystyki ogrzewanego budynku.

W przypadku wielu współczesnych domów zapotrzebowanie na moc grzewczą mieści się w przedziale 40-50 W/m2, co dla budynku o powierzchni 150 m2 oznacza zapotrzebowanie na nie więcej niż 7,5 kW mocy w projektowej temperaturze zewnętrznej. Dla starszych, nieocieplonych budynków takie zapotrzebowanie wynosi najczęściej od 100 do 150 W/m2.

Oznacza to, że w przypadku wielu nowych domów zapotrzebowanie mocy na potrzeby centralnego ogrzewania jest dość niewielkie. Dlaczego zatem, mimo tego faktu, kotły gazowe posiadają moce grzewcze rzędu co najmniej 14  kW?

Jest to spowodowane tym, że większość kotłów gazowych realizuje dwie funkcje, a zatem oprócz ogrzewania budynku podgrzewają również wodę użytkową. Komfortowa realizacja tej funkcji wymaga od urządzenia grzewczego stosunkowo wysokiej mocy po to, aby czas oczekiwania na ciepłą wodę użytkową był możliwie jak najkrótszy.

Jest to szczególnie istotne w przypadku przepływowych kotłów dwufunkcyjnych, które zapewniają ciepłą wodę użytkową w czasie rzeczywistym, bezpośrednio podczas jej poboru. W tym przypadku moc urządzenia grzewczego musi przekraczać 20 kW.

Wiszący czy stojący - który kocioł lepszy?

Większość współcześnie oferowanych kotłów to kotły wiszące. Nie jest to jednak jedyne możliwe rozwiązanie.

Kotły wiszące niewątpliwie posiadają swoje zalety – są kompaktowe, nawet w przypadku wersji jednofunkcyjnej wraz z zasobnikiem wody użytkowej rzędu 120-150 litrów, więc nie zajmują wiele miejsca w kotłowni. Ponadto w ich wnętrzu znajduje się większość koniecznego osprzętu w ramach wyposażenia kotłowni.

Alternatywą dla kotłów wiszących są kotły stojące. Przykładem takiej linii urządzeń jest uznana na rynku seria kotłów Niedźwiedź Condens marki Saunier Duval. Są to nowoczesne kotły kondensacyjne, posiadające jednocześnie zalety starszych konstrukcji kotłów stojących, takie jak wysoka trwałość, znaczna pojemność wodna oraz odporność na niekorzystne parametry czynnika grzewczego.

Wynika to ze specjalnej konstrukcji kotła, gdzie wymiennik o dużej pojemności wodnej ogrzewany jest poprzez wężownicę ze stali szlachetnej, w której ma miejsce przepływ spalin z procesu spalania. Pojemny wymiennik powoduje, że wiele pojawiających się w instalacji osadów może osiąść na jego dnie, nie powodując zaburzeń w przepływie czynnika grzewczego i problemów z wymianą ciepła.'

Sprawdź najnowsze oferty na Giełdzie Rolnej!