500 plus na wakacje, czyli bon turystyczny lub też wakacyjny to pomysł rządu na pobudzenie gospodarki (w tym głównie branży turystycznej) i zachęcenie rodzin do wyjazdu na urlop. Rodzice mają otrzymać 500 zł do wykorzystania na wczasy za każde dziecko w rodzinie. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne otrzymuje ono 1000 zł.

Bon turystyczny będzie przysługiwał wszystkim osobom mającym przyznane prawo do świadczenia 500 plus. Bonem objęte zostaną też dzieci umieszczone w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. Ze wsparcia skorzystają też dzieci rodziców pracujących za granicą, którzy tam pobierają zasiłki na dzieci wyższe niż 500 zł. Dzięki temu rozwiązaniu, bonem objętych ma zostać dodatkowe 150-200 tys. dzieci.

Bon turystyczny będzie zwolniony z podatku, jego wartość nie będzie też wliczana do dochodu, od wysokości którego zależą różne świadczenia.

Bon turystyczny nie będzie miał formy gotówkowej, środki nie będą wpłacane na konta rodziców. Będzie to cyfrowe świadczenie udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z którego rozliczać będą się mogli przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, które zarejestrują się w Polskiej Organizacji Turystycznej.

Zgodnie z szacunkami resort rozwoju, z bonu skorzysta kilkadziesiąt tysięcy podmiotów w branży turystycznej, z których 85 proc. stanowić będą mikro, małe i średnie firmy. Aby skorzystać z bonu turystycznego, osoba uprawniona będzie musiała założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (obecnie można za jej pośrednictwem złożyć wniosek o 500+ czy świadczenie "Dobry Start"), zalogować się i aktywować bon. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże bon SMS-em lub e-mailem. Obecnie ZUS prowadzi intensywne prace przygotowawcze do wdrożenia przedsięwzięcia.

Bon będzie można wykorzystać w Polsce do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Bon ma objąć imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego. Bonem będzie można płacić też wielokrotnie do końca marca 2022 r. (czyli nie trzeba będzie wydać całości środków za jednym zamachem).