• Dotacja Moje Ciepło będzie udzielane w postaci bezzwrotnej dotacji stanowiącej od 30 do 45% kosztów zakwalifikowanej inwestycji.
  • W rezultacie można otrzymać od 7 do 21 tys. zł na zakup oraz montaż pompy ciepła.
  • Dodatkowy wymóg to energooszczędność budynku, co oznacza, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (wskaźnik EP).
  • Aktualizacja: Dotacja będzie przyznawana tylko na pompę ciepła a posiadanie kominka na cele rekreacyjne nie wyklucza ubieganie się o dotację Moje Ciepło.

"Moje Ciepło" i "Mój Prąd"

Przede wszystkim "Moje Ciepło" to następna inicjatywa rządu, po programie „Mój Prąd”. Jego celem jest przekonanie właścicieli nowych domów jednorodzinnych do ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej za pomocą ekologicznego rozwiązania w postaci pompy ciepła.

Pieniądze przyznawane są przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie dotyczy nie tylko powietrznych pomp ciepła, ale również gruntowych i wodnych, przeznaczonych zarówno do samego ogrzewania, jak i w połączeniu z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej.

Dla kogo dotacja z programu "Moje Ciepło"?

Program przeznaczony jest dla osób fizycznych – właścicieli oraz współwłaścicieli nowo budowanych domów.

Definicja nowego budynku w tym programie mówi o takim, w przypadku którego nie zgłoszono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o otrzymanie pozwolenia na użytkowanie tego budynku (w dniu ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚiGW).

Warto dodać, że przewidziano również wsparcie dla nowych budynków, w których złożono już powiadomienie o zakończeniu budowy – warunkiem jest, że nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Beneficjentem musi być osoba, która wskazana jest w pozwoleniu na budowę bądź zgłoszeniu budowy. W przypadku współwłasności budynku należy uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli i poświadczyć o braku podwójnego dofinansowania. Dla osób chcących wymienić źródło ciepła w starszym budynku przeznaczony jest inny program – „Czyste Powietrze”.

Jakie wymagania musi spełnić dom w programie "Moje Ciepło"?

Dodatkowy wymóg to energooszczędność budynku, co oznacza, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (wskaźnik EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody EPH + W nie może przekraczać 63 kWh/m2rok (jeśli wniosek zostanie złożony w 2022 r., czyli w pierwszym roku działania programu). W następnych latach może wynosić maksymalnie 55 kWh/m2rok. Dla przypomnienia, w obowiązujących Warunkach Technicznych od stycznia 2021 r. dla budynków nowo wznoszonych wskaźnik EP nie może być wyższy niż 70 kWh/m2rok.

Wartość wskaźnika EP można obniżyć m.in. poprzez poprawę izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku, zastosowanie instalacji fotowoltaicznej bądź montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Ile dofinansowania uzyskasz na pompę ciepła?

Wsparcie będzie udzielane w postaci bezzwrotnej dotacji stanowiącej od 30 do 45% kosztów zakwalifikowanej inwestycji. W rezultacie można otrzymać od 7 do 21 tys. zł na zakup oraz montaż pompy ciepła.

Wysokość dofinansowania będzie zależna od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz ewentualnego posiadania przez Wnioskodawcę Karty Dużej Rodziny.

W programie nie jest przewidziane wsparcie dla domów, w których docelowym źródłem ciepła jest ogrzewanie na paliwo stałe, m.in. biomasę. Sytuacja dotyczy też kominka, który będzie pełnił rolę ogrzewania, np. kominka z płaszczem wodnym – jeśli taki będzie w budynku, nie można skorzystać z dofinansowania.

Dotacja natomiast zostanie przyznana w przypadku posiadania (a nie zakupu) kominka przeznaczonego na cele rekreacyjne.

W przypadku działalności gospodarczej, jeśli jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 20% całkowitej powierzchni budynku, inwestycja nie będzie kwalifikowała się do dofinansowania.

Te informacje zostały przekazane podczas cyklu spotkań informacyjnych Doradztwa Energetycznego. Środki na program „Moje Ciepło” pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego i budżet programu wynosi aż 600 mln zł.

Z programu Moje Ciepło nie będzie można dofinansować zakup kominka

Dopytaliśmy ekspertów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy w ramach dofinansowanie Pompy Ciepła można ubiegać się też o zakup kominka na cele rekreacyjne?

Dostaliśmy odpowiedź że program Moje Ciepło będzie tylko i wyłącznie wspierał zakup pomp ciepła. 

Jednak właściciele domów, w których są kominki i nie są one głównym źródłem ogrzewania będą mogli także ubiegać się o dofinansowanie na zakup i montaż pompy ciepła. 

- Jednym z warunków przyznania dofinansowania w ramach programu jest wymóg, aby w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie znajdowało się źródło ciepła na paliwo stałe - podkreśla eksperta NFOŚiGW i dodaje:

Posiadanie kominka przeznaczonego jedynie na cele rekreacyjne nie jest zatem warunkiem wykluczającym przyznanie dofinansowania, ale w żadnym przypadku nie jest to element, który będzie mógł zostać dofinansowywany. Natomiast kominek z jakimkolwiek rozprowadzeniem ciepła (mechanicznym lub grawitacyjnym), kominek z płaszczem wodnym - stanowią źródło ciepła i wykluczają z możliwości otrzymania dotacji na pompę ciepła w ramach programu „Moje Ciepło".

Kiedy rozpocznie się nabór z programu "Moje Ciepło"?

Nabór wniosków planowany jest na przełom I i II kwartału 2022 r., okres kwalifikacji liczony będzie natomiast od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2026 r. Przyjmowanie wniosków odbędzie się na podobnej zasadzie, jak w programie „Mój Prąd”.

Osoby, które chcą ubiegać się o dofinansowanie, będą mogły złożyć dokumenty z zakończonej inwestycji jedynie drogą elektroniczną, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl

Aby złożyć wniosek należy użyć profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Załączniki potrzebne do wniosku wskazane będą na stronie programu „Moje Ciepło”. Inwestor musi najpierw kupić i zamontować pompę ciepła, a później złożyć wniosek o przyznanie dotacji.

Postaw na sprawdzone rozwiązania

Głównym zadaniem programu „Moje Ciepło” jest wsparcie ogrzewnictwa indywidualnego za pomocą energooszczędnych źródeł ciepła. Z pewnością warto skorzystać z możliwości dofinansowania, ponieważ wybór pompy ciepła niesie ze sobą wiele korzyści – jest to dobra alternatywa dla ogrzewania gazowego, olejowego czy też na paliwa stałe.

 Ekologiczne rozwiązania proponuje w swojej ofercie marka Saunier Duval. W asortymencie marka posiada powietrzne pompy ciepła o zróżnicowanej mocy – od 3 do 12 kW. Można je więc zastosować w budynkach zarówno o mniejszym, jak i większym zapotrzebowaniu na moc grzewczą. Dotyczy to nie tylko nowych budynków, ale również modernizowanych.