Sprawdzam, w jakich miejscach można grillować a gdzie jest to zakazane. Okazuje się że grillowanie nie wszędzie jest dozwolone. Sprawdź jakie kary czekają na grillowanie i rozpalanie ogniska niezgodnie z prawem.

Gdzie nie możemy grillować i otrzymać mandat do 500 zł

Najwyższe kary czekają na osoby, które grillują w miejscach do tego niewyznaczonych czyli zabronionych. Jednym z nich jest las, gdzie grillowanie w miejscu do tergo niewyznaczonym może nas kosztować mandat w wysokości od 20 zł do nawet 500 zł.

Jeżeli rozpalamy ogień w czasie gdy w lesie panuje zagorzenie pożarowego, grozi nam kara aresztu lub ograniczenie wolności.

Kolejnym miejscem, gdzie możemy grillować to balkony i zadaszone tarasy, gdzie za grillowanie zapłacimy mandat do 500 zł. Nie wolno grillować też w parkach, na plażach i w otoczeniu osiedli mieszkalnych.

Grillowanie na prywatnej posesji jest dozwolone 

Grillowanie na własnej działce nie jest zabronione. Nie ma przepisu prawnego który zabrania tego typu aktywności we własnym domu. Oznacza to, że we własnym ogródku czy też na własnej posesji możemy spokojnie grillować, Nie możemy zapomnieć o swoich sąsiadach.

Zdrowe grillowanie

Czytaj więcej

Zdrowe grillowanie

Jeśli sąsiad udowodni, że dym z grilla przeszkadza mu przeszkadza, to policja lub straż miejska może ukarać mandatem jedynie za zakłócanie porządku publicznego. 

Grillowanie na działce ROD

Nie ma przepisów zabraniających grillowania na dzierżawionej działce, Jednak grill nie może być stale związany z gruntem,, Na ROD nie możemy więc korzystać z grilli murowanych. Pamiętajmy że też że poszczególne ROD wprowadzają swoje wewnętrzne przepisy i regulaminy, które też mogą się tyczyć grillowania. Mogą one np. zabraniać grillowanie w porze suchej gdzie istnieje realne zagrożenie pożarowe.