Wycofanie dotyczy partii produktu pn. "Kasza Gryczana Plony Natury" - 4x100 g. Nie należy spożywać partii produktu oznaczonej "08.04.2022 18:49 161PLALB21AD214" (Najlepiej spożyć przed/ numer partii).

GIS podał, że na podstawie reprezentatywnych badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu - chlorpiryfosu w tym produkcie.

Kaszę dla Jeronimo Martins Polska SA wyprodukowała spółka Sawex Foods w Zakładzie Produkcyjnym w Kościerzynie (woj. pomorskie) przy ul. Przemysłowej 9.

"Firmy Sawex Foods oraz Jeronimo Martins Polska wycofały przedmiotową partię kaszy z obrotu" - podał GIS. Inspekcja zaznaczyła, że producent wykonał badania na próbce archiwalnej tej partii, które nie wykazały obecności chlorpiryfosu.