W konkursie Innowacyjny Produkt Rolniczy 2021 mogą wziąć udział producenci i dystrybutorzy produktów lub metod, które można zaliczyć do 10 kategorii. Wśród nich znajdują się:

  • ciągniki rolnicze,
  • inne maszyny rolnicze,
  • programy i urządzenia wspomagające prowadzenie gospodarstwa rolnego,
  • środki ochrony roślin,
  • nawozy,
  • nasiennictwo,
  • pasze i dodatki paszowe,
  • budynki inwentarskie i wyposażenie,
  • materiał hodowlany,
  • finanse i ubezpieczenia.

Co powinno zawierać zgłoszenie?

Za innowacyjny uznaje się produkt, usługę lub metodę wprowadzoną do sprzedaży lub upowszechnienia na rynku polskim lub zagranicznym nie wcześniej niż 18 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łączne spełnienie warunków określonych w regulaminie dostępnym na portalach farmer.pl i bezpluga.pl. Zgłoszenia przyjmowane są online, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mail: konkurs.farmer@ptwp.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:
• charakterystykę produktu lub metody,
• dokument potwierdzający dopuszczenie do użytkowania i obrotu na polskim rynku i datę wprowadzenia produktu na rynek polski,
• zdjęcie produktu w dobrej rozdzielczości.

Nagrody

Kapituła konkursu dokona oceny zgłoszeń wg kryteriów przyjętych w regulaminie i wybierze najbardziej innowacyjne produkty w każdej kategorii. Łącznie kapituła konkursu przyzna 10 wyróżnień.
Równocześnie czytelnicy portali farmer.pl oraz bezpluga.pl wybiorą swoich zwycięzców. 3 produkty, które w głosowaniu czytelników portalu otrzymają największą liczbę głosów ogółem, dostaną wyróżnienia specjalne.

Ważne terminy

2.08.2021 r. - 3.11.2021 r. – czas trwania konkursu
02.08.201 r. - 15.09.2021 r. – zgłaszanie produktów
22.09.2021 r. - 11.10.2021 r. – głosowanie internautów
Ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie oficjalnej gali zorganizowanej podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie w Warszawie.

>>> ZGŁOŚ PRODUKT <<<

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w zakładce: "REGULAMIN" na stronie konkursowej.

Jednocześnie, serdecznie zapraszamy firmy z branży sadowniczej do wzięcia udziału w konkursie Innowacyjny Produkt Ogrodniczy 2021