1 lipca br. ruszył nabór wniosków do programu Dobry start. Do uzyskania jest bezzwrotna dotacja w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną na każdego ucznia.

Jak złożyć wniosek o 300 zł na ucznia w ramach Dobry start?

Wnioski o świadczenie Dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną. Do dyspozycji rodziców i opiekunów są 3 kanały elektroniczne:

  • Portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia
  • PUE ZUS
  • Bankowość elektroniczna.

Wypłata przyznanego świadczenia dokonywana jest tylko w formie bezgotówkowej, na wskazane przez rodzica we wniosku konto bankowe.

Do kiedy wniosek o 300 zł w ramach Dobry start?

Wnioski  o świadczenie Dobry start można składać, tak jak w latach ubiegłych, można składać od 1 lipca do 30 listopada danego roku czyli 2023 r.  Wnioski złożone po 30 listopada br.  zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września br. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie 2023 r.), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

- Dlatego naprawdę nie warto zwlekać, zachęcam do złożenia wniosku o świadczenie możliwie szybko – podkreśla minister Marlena Maląg.

Dla przeznaczone jest dotacja z programu Dobry start?

Świadczenie Dobry start w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do ukończenia 24. roku życia.

Od początku działania programu, czyli od 2018 roku, na świadczenie Dobry start przeznaczono 6,7 mld zł.