"Dzisiaj, 1 czerwca, Polska przystępuje do systemu unijnych certyfikatów covidowych. To system stworzony przez Komisję Europejską, po to, by móc ułatwić swobodne podróżowanie po Unii Europejskiej właśnie podczas pandemii" – powiedział Niedzielski podczas konferencji prasowej 1 czerwca 2021 r.

Co to jest Unijny Certyfikat COVID (UCC)?

Od kilku miesięcy kraje UE pracują nad wprowadzeniem dokumentu, który umożliwiłby podróżującym szybsze i łatwiejsze przekraczanie granic, zwalniając ich z obowiązku kwarantanny lub przeprowadzania testu na COVID-19. Wszystkie państwa, które przejdą testy techniczne, mogą przystąpić do systemu na zasadzie dobrowolności.

Rozporządzenie dotyczące stosowania certyfikatów w UE wejdzie w życie 1 lipca 2021 r., jednak już 1 czerwca 2021 siedem państw członkowskich UE – Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Grecja, Chorwacja i Polska – rozpoczęło wydawanie unijnych certyfikatów covidowych. Jak podała KE, kolejne państwa uruchomią cyfrowe certyfikaty COVID UE, gdy wdrożą wszystkie funkcje systemu.

Certyfikat zawiera specjalny kod QR, w którym zapisane są szczegółowe informacje dotyczące sytuacji zdrowotnej pacjenta odnośnie COVID-19. Dokument informuje, czy pacjent jest ozdrowieńcem, czy i którą dawką został zaszczepiony, a także jaki jest wynik tekstu na COVID-19, jeśli taki był przeprowadzony. Dodatkowo w certyfikacie widoczna jest data ważności dokumentu.

Jak podaje PAP, świadectwa będą weryfikowane, by zapobiec oszustwom i fałszerstwom, weryfikowana będzie też autentyczność pieczęci elektronicznych umieszczonych na dokumencie. Dane osobowe uzyskane z certyfikatów nie będą mogły być przechowywane w docelowych państwach członkowskich i nie powstanie centralna baza danych na szczeblu UE. Wykaz podmiotów, które będą przetwarzać i otrzymywać dane, będzie jawny, tak by obywatele mogli korzystać z praw do ochrony danych, przysługujących im na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Co nam daje certyfikat covidowy?

Unijny Certyfikat COVID (UCC) ułatwi podróżowanie, ale nie jest weryfikacyjnym dokument podróży – nie zastąpi paszportu czy dowodu osobistego.

Mając certyfikat, po przekroczeniu granicy nie musimy przechodzić kwarantanny ani testu na COVID-19. To duże ułatwienie czasowe, ale i finansowe. Dotychczas wyjazdy zagraniczne były możliwe po okazaniu negatywnego wyniku testu na COVID-19, co wiązało się z wydatkiem w wysokości kilkuset złotych od osoby. Jeśli uwzględnić, że test był potrzebny przy wjeździe do innego kraju i przy powrocie, to koszt wakacji w przypadku 4-osobowej rodziny podnosił się o ok. 2000 zł. Jeśli podróżujący decydowali się na test na miejscu, to oczekiwanie na wynik trwało ok. 24 h, co dodatkowo skracało, czasem i tak niezbyt długi, pobyt wakacyjny.

Niektóre państwa wprowadzają (i niewątpliwie wprowadzać będą wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicznej) lokalne udogodnienia związane z posiadaniem certyfikatu.

Jak uzyskać certyfikat covidowy?

Certyfikat będzie dostępny powszechnie i bezpłatnie dla wszystkich obywateli w formie papierowej i elektronicznej.

Wersję papierową można uzyskać w punkcie szczepień po zabiegu, a certyfikat potwierdzający negatywny wynik testu na COVID-19 wystawi lekarz lub pielęgniarka POZ.

W wersji elektronicznej certyfikat covidowy zawierający kod QR można uzyskać za pomocą Internetowego Konta Pacjenta (pacjent.gov.pl) (później będzie dostępny w aplikacji mobilnej mojeIKP i aplikacji mObywatel) i zapisać w postaci pdf. Weryfikacja elektronicznego certyfikatu może się odbywać z poziomu portalu pacjenta lub z zapisanego dokumentu pdf, który możemy mieć przy sobie w telefonie.

Jak długo ważny jest Unijny Certyfikat COVID (UCC)?

Jak podaje serwis money.pl, dla osób zaszczepionych certyfikat będzie ważny rok przez rok od podania ostatniej dawki, a w Polsce dodatkowo dopiero po 14 dniach od zaszczepienia pełną dawką. Dla ozdrowieńców dostępny będzie 180 dni od daty uzyskania pozytywnego wyniku testu, w przypadku testu PCR i testu antygenowego – 48 godzin.