Procedowany projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy znaczącą poszerzy katalog działek, które zostaną objęte opłatami od zmniejszonej retencji wodnej.

Zgodnie z nią opłata deszczowa obejmie już działki o powierzchni 600-3500 m2, w których więcej niż 50% terenu będzie wyłączono z naturalnej retencji wodnej.

Nie będzie miało znaczenia, czy na ponad 50% zajmowanej powierzchni znajdą się zabudowania, czy np. nieprzepuszczająca wodę nawierzchnia np. kostka. W obu przypadkach nie ma możliwości naturalnej retencji i opłaty będą naliczane.

Ile zapłacimy za zmniejszoną retencję  po 2022 r.?

Wysokość rocznej opłaty za zmniejszoną retencję będzie zależała od wielkości nieruchomości oraz stopnia zabudowy. Wysokość opłaty będzie uzależniona od stopnia zatrzymania wody opadowej na terenie nieruchomości. Będzie brany tzw. współczynnik zatrzymania np. 10, 20 czy 30%).

Według nowego projektu ustawy antysuszowej największe koszty z tytułu obniżonej retencji wodnej poniosą właściciele nieruchomości pozbawionych jakichkolwiek urządzeń służących retencjonowaniu wody z powierzchni trwale związanych z gruntem. W ich przypadku stawka będzie sięgała nawet 1,50 zł od m2 za rok. 

Autorzy ustawy planują zwolnienie z rocznej opłaty od utraconej retencji nieruchomości o powierzchni w przedziale 600-3500 m2, ale pod warunkiem zastosowania urządzeń do retencjonowania wody opadowej o pojemności powyżej 50% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem.

Jak widać premiowane będą wszystkie inicjatywy właścicieli działek mające na celu poprawę retencji wody na posesjach. Ustawa o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy najprawdopodobniej wejdzie w życie w 2022 roku.

Co właściciel nieruchomości może zrobić, aby zwiększyć retencję wody?

Jak zwiększyć retencję wody na posesji?

Planowane rozszerzenie tzw. podatku od deszczu na właścicieli mniejszych i mniej zabudowanych niż dotychczas posesji sprawia, że nasze przydomowe inwestycje powinniśmy realizować, zwracając większą uwagę na powierzchnie przepuszczalne i biologicznie czynne.

Zapewniając swobodny odpływ deszczówki do gruntu oraz naturalną wegetację roślin, stanowią one nie tylko sposób na uniknięcie czy zmniejszenie dodatkowych opłat. To przede wszystkim nasz wkład w troskę o racjonalne gospodarowanie wodą.

Postaw na zieloną przestrzeń na posesji 

Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście posiadanie dużej, wolnej przestrzeni, którą można swobodnie urządzać, zachowując wystarczającą ilość powierzchni biologicznie czynnych.

Nie zawsze jest to łatwe czy możliwe, gdyż na wielu działkach same budynki zajmują już sporo miejsca, a zależy nam, by dodatkowo ciągi komunikacyjne były utwardzone betonowymi kostkami lub płytami. Zadbajmy więc o profesjonalny projekt, który w pełni wykorzysta każdy dostępny metr kwadratowy.

Warto wprowadzić tam jak najwięcej zieleni, ale nie musimy wcale rezygnować ze stabilnych podjazdów czy ścieżek. W otoczeniu drzew, krzewów i trawy możemy poprowadzić nawierzchnię z elementów ażurowych.

Jak zwiększyć retencję wody dzięki eko-nawierzchniom?

Ażurowe kostki i płyty z betonu to sprawdzony sposób na realizację solidnego, utwardzonego podłoża umożliwiającego jednocześnie swobodny odpływ wody opadowej do gruntu oraz wegetację roślin.

Możemy przy tym dobierać modele, które w zależności od kształtu, rozmiaru i sposobu ułożenia zapewniają zróżnicowany udział wolnych, przepuszczalnych przestrzeni w całej konstrukcji ścieżki czy podjazdu.

Przykładowo, niektóre kostki oferują bardziej zwartą zabudowę, uwzględniającą np. kilkanaście procent powierzchni przepuszczającej wodę, inne pozwalają na uzyskanie jej na poziomie przekraczającym 20-30%.

Ciekawą alternatywą dla klasycznych ażurów są kostki pełne, posiadające specjalne, duże odstępniki, które zwiększają szczeliny między elementami, a co za tym idzie – nie utrudniają naturalnej retencji. Można też pomyśleć o materiałach wyglądających jak klasyczne kostki, ale charakteryzujących się porowatą, wodoprzepuszczalną strukturą.

Skrzynie rozsączające poprawią retencję wodną posesji

Bardzo dobrym rozwiązaniem wspierającym gospodarowanie wodami opadowymi na działce są tzw. skrzynie rozsączające. Podpięte do systemu rynnowego i dyskretnie zamontowane pod ziemią, skutecznie gromadzą deszczówkę w celu jej magazynowania lub rozsączenia do gleby.

Sprawdzają się przy tym nie tylko jako sposób na zadbanie o wodę w sytuacji coraz większego jej deficytu. Zdolność do regulowania jej przepływu pozwala nam również chronić działkę przez podtopieniami w ulewne dni, gdy nagle pojawia się jej nadmiar.

Efektywne, efektowne i ekologicznie nawierzchnie wokół domu

Planując realizację ekologicznych nawierzchni pamiętajmy, by spełniały one nasze oczekiwania estetyczne. Zastanówmy się, czy wybrany design (kolor, kształt, rozmiar) będzie pasował do otaczającej architektury. Możemy postawić zarówno na uniwersalne, klasyczne formy prostokątów, kwadratów lub sześcioboków, jak i na bardziej abstrakcyjne, nieregularne propozycje.

Produkty ażurowe i z odstępnikami bardzo łatwo też połączyć z innymi atrakcyjnymi akcentami składającymi się na finalną aranżację. Powstające dzięki nim wolne przestrzenie to idealne miejsce na wypełnienie trawą czy naturalnymi kruszywami ozdobnymi.

Tworząc jedną spójną całość, kompozycje takie sprawiają, że otoczenie domu nabiera charakteru, jest unikatowe, a jednocześnie przyjazne dla środowiska.