Wybór sprawdzonego systemu budowy, na który składają się materiały budowlane, zaprawy i narzędzia murarskie to jedno. Warto też pamiętać o podstawowych zasadach budowy z betonu komórkowego i z silikatów - pozwoli nam to na postawienie ścian domu o najlepszych parametrach i właściwościach.

Zamów określoną ilość materiałów wznoszeniowych i je zabezpiecz

Zanim rozpoczniemy prace budowlane, musimy zabezpieczyć określoną ilość materiału pozwalającego na wykonywanie ścian bez przestojów, do czasu następnych dostaw. Zarówno bloczki silikatowe, jak również te z betonu komórkowego, są wytrzymałe i odporne na działanie wilgoci. Jednak, aby przy długotrwałym okresie prac zapobiec ewentualnym uszkodzeniom, powinniśmy je składować w odpowiedni sposób.

Podłoże, na którym zostaną ułożone należy wyrównać i zabezpieczyć przed zamakaniem. Przy odpowiednim utwardzeniu podłoża możliwe jest też składowanie palet z materiałem jedna na drugiej do 4 w przypadku elementów silikatowych i do 2 w przypadku tych wykonanych z betonu komórkowego.

Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić dużo przestrzeni, co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku niewielkich terenów inwestycji lub wysokich budynków i intensywnego wykorzystania działki budowlanej.

Krótkotrwałe opady nie stanowią zagrożenia dla struktury materiałów budowlanych. Na czas długotrwałych i intensywnych opadów oraz przy okresowych spadkach temperatury poniżej zera warto jednak zadbać o ich ochronę. Ta sama zasada tyczy się także murów, które jeszcze nie są zabezpieczone od góry.

Woda opadowa może dostawać się w otwory w elementach murowych, skąd wydostanie jej jest problematyczne i wymaga czasowego wstrzymania prac. Pozostawanie wody w szczelinach, zwłaszcza połączone z zamarzaniem, może też powodować mikrouszkodzenia.

- Elementy H+H dostarczane są na zafoliowanych paletach, posiadają więc od razu odpowiednie zabezpieczenie przed opadami. Palety już rozpakowane oraz elementy wmurowane powinniśmy zabezpieczyć we własnym zakresie układając od góry warstwę folii i dociskając ją, aby nie została zdmuchnięta przez wiatr - podkreśla ekspert H+H Polska.

Poznaj zasady budowy ścian z betonu komórkowego i silikatów

Pierwszym etapem rozpoczynającym wznoszenie ścian na fundamentach jest precyzyjne wytyczenie osi ścian oraz ustalenie najwyższego i najniższego punktu podłoża. Różnica wysokości nie powinna przekraczać 3 cm, w wypadku większych różnic podłoże należy wyrównać nadlewką betonową. Warto na tym etapie zachować szczególną dbałość i uwagę.

Odpowiednie wytyczenie osi i wyrównanie podłoża pozwala bezproblemowo układać kolejne warstwy, pozytywnie wpływa na statykę budynku oraz jest niezbędne do powstania wnętrz ze ścianami ustawionymi do siebie pod kątem prostym. Błąd na tym etapie będzie nam utrudniał prace do samego końca budowy.

Następnie w narożnikach ustawiamy połówkowe bloczki i dostawiamy do nich elementy pełnowymiarowe. Warto tutaj skorzystać z gotowych elementów połówkowych - to ułatwienie ograniczające ilość niezbędnych prac na budowie i zapewniające większą precyzję wymiarową, a tym samym powstawanie ewentualnych nierówności.

Po ustabilizowaniu narożników rozciągamy między nimi sznurki i uzupełniamy pierwszą warstwę bloczków pamiętając o kontroli poziomu oraz o tym, że pierwszą warstwę wykonujemy zawsze na zaprawie cementowej.

Do układania kolejnych warstw przystępujemy dopiero po związaniu pierwszej warstwy i sprawdzeniu czy nie ma w niej nierówności wymagających poprawek. Niezbędne jest także zapewnienie odpowiedniego przewiązywania elementów w kolejnych warstwach.

Koniecznie musimy też pamiętać o prawidłowym układaniu bloczków, które powinny być wstawiane na swoje miejsce od góry, bez przesunięć w poziomie, mogących powodować przemieszczanie się zaprawy i jej nierównomierne rozłożenie.

Prace murarskie w systemie jednego producenta są szybsze i łatwiejsze

Warto też pamiętać, że system budowy wznoszenia ścian ułatwią także narzędzia oraz szereg produktów uzupełniających, ułatwiających wykonywanie pionów wentylacyjnych, nadproży i innych szczególnych elementów konstrukcji budynku.

Wybranie narzędzi wchodzących w skład systemu budowy H+H pozwala na sprawniejszy postęp prac i zapobieganie ewentualnym uszkodzeniom. Mowa tu np. o specjalnym gumowym młotku do korekty położenia bloczków.

Zastosowanie młotka metalowego może w tym wypadku doprowadzić do pęknięć lub wgłębień. Innym rozwiązaniem uzupełniającym jest np. specjalna kielnia do nakładania zaprawy cienkowarstwowej, której wymiary są dostosowane do wymiarów bloczków, dzięki czemu nakładanie precyzyjnej warstwy zaprawy jest proste jak nigdy wcześniej.

Zgodnie z EC6 grubość spoin wspornych w murze ze spoinami cienkimi powinna wynosić od 0,5 do 3 mm. Uzyskanie takich wartości przy tradycyjnych narzędziach jest mocno kłopotliwe.

Rozwiązanie H+H w połączeniu z wysoką precyzją wymiarową bloczków systemowych w granicach do 1 mm pozwala osiągnąć jednolitą grubość przy jednym pociągnięciu.