Zapisy dotyczące budowy ogrodzenia znajdziemy zarówno w ustawie Prawo Budowlane, jak i w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych (WT 2021), jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Ustawodawca określając wymagania prawne dotyczące wykonania grodzeń oraz zakres materiałów do ich montażu dał dużą dowolność inwestorom.

Należy jednak zaznaczyć, że jest parę istotnych elementów, na które trzeba koniecznie zwrócić uwagę przy budowie ogrodzenia.

Szczególnie jeżeli inwestorzy nie chcą się narażać na dodatkowe koszty związane z koniecznością częściowego lub całkowitego demontażu ogrodzenia.

 – Przede wszystkim ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi i zwierząt – podkreśla Mateusz Tiuchty, specjalista ds. techniczno-handlowych firmy Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. – Z tego względu na wysokości niższej niż 1,8 m nie można instalować żadnych ostrych elementów, takich jak np. drut kolczasty, tłuczone szkło itp. Szczególnym przypadkiem jest ogrodzenie placu zabaw, które musi być zakończone równo i pozbawione jakichkolwiek wystających elementów. Do tego celu można użyć tzw. paneli bezpiecznych, które mają obcięte końce.

Furtki i bramy powinny otwierać się do wewnątrz posesji. Ich minimalne wymiary określają Warunki Techniczne – szerokość furtki to co najmniej 90 cm, a bramy wjazdowej – 2,4 m.