Zgodnie z podpisaną już przez Prezydenta RP ustawą z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców będzie można już od 27 stycznia 2023 r. składać wnioski online w urzędach w celu uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub wiatrołomów na działce.

Wprowadzona nowelizacja przepisów w ustawie o ochronie środowiska tylko upraszcza procedury związane ze składaniem zgłoszeń w celu uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew lub krzewów. Nie skróciła ona czasu rozpatrywania zgłoszeń zezwalających na wycinkę wiatrołomów i drzew i tym bardziej nie wprowadza zmian w pozwoleniach na wycinkę drzew o większym obwodzie (do 100 cm) bez konieczności uzyskania pozwolenia.

Jak zgłosić wycinkę drzewa lub wiatrołomu w 2023 r.?

Zawarte w ustawie z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych przepisy ułatwiają zgłoszenie dotyczące wycinki drzew w celu uzyskania urzędowego zezwolenia.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wycinka większych drzew i krzewów na działce wymagała wypełnienia odpowiedniego wniosku papierowego oraz przedłożenia dodatkowych dokumentów. Zgłoszenie o pozwolenie musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na terenie nieruchomości.