Od kilku lat możemy zaobserwować zmianę trendów na rynku techniki grzewczej. Producenci w związku ze zwiększającym się zużyciem energii elektrycznej i cieplnej przywiązują obecnie bardzo dużą wagę do wzrostu efektywności energetycznej oferowanych urządzeń.

Rozwój nowych technologii daje również możliwości poprawy wpływu tych urządzeń na środowisko np. opracowanie efektywnego sposobu spalania nieodnawialnego źródła kopalnianego. Jednym z najbardziej popularnych i efektywnych urządzeń jest kocioł kondensacyjny wykorzystujący oprócz ciepła wytworzonego podczas spalania gazu ciepło odzyskane z wykroplenia pary wodnej zawartej w spalinach.

Niestety, często bywa tak, że w trakcie wyboru urządzenia grzewczego kierujemy się tylko jednym lub dwoma określonymi kryteriami (np. ekonomią pracy i ceną) i możemy zignorować inne istotne czynniki np. sprawność urządzenia lub zaawansowane sterowanie. Czy jednak zawsze musimy iść na jakiś kompromis? Czy na rynku istnieją urządzenia, które są ekonomiczne, efektywne, a zarazem ekologiczne?

Ekonomia pracy urządzenia

Coraz częściej zapotrzebowanie budynku na ciepło to zaledwie kilka kilowatów mocy grzewczej. Inaczej jest w przypadku ciepłej wody, gdzie na jej szybkie podgrzanie potrzeba nieraz powyżej 16 kW. W związku z tym kocioł powinien móc pracować z wysoką mocą na cele ciepłej wody użytkowej, a o wiele niższą na potrzeby centralnego ogrzewania. Dawniej było to praktycznie niemożliwe z uwagi na trudności w skutecznym zmieszaniu gazu i powietrza, a także regulacji odpowiedniej mieszanki w zależności od potrzeb w danym momencie. 

W nowoczesnych kotłach kondensacyjnych, producenci coraz częściej stosują przełomowe i nowoczesne technologie zmniejszające zużycie gazu przy utrzymaniu wysokiej sprawności cieplnej tych urządzeń. Jedną zn ich jest technologia, która w trakcie pracy palnika monitoruje i steruje na bieżąco prądem jonizacji. Umożliwia to automatyczny dobór mieszanki w zależności od jakości dostarczanego do spalania gazu. 

Biorąc pod uwagę wysokie zapotrzebowanie mocy kotłów kondensacyjnych związane z przygotowywaniem ciepłej wody użytkowej, producenci także wprowadzają dodatkowe usprawnienia. Wymiennik ciepła odpowiada za sprawne przekazywanie energii cieplnej do instalacji grzewczej, czyli za komfort i oszczędności związane z eksploatacją kotła kondensacyjnego urządzenia.

Zazwyczaj przy wytwarzaniu wymienników wykorzystuje się różne materiały, od aluminium i krzem po stal nierdzewną. Liczy się też odpowiedni kształt wymiennika, dzięki któremu można zmniejszyć zużycie energii i podwyższyć sprawność kotła o 10% przy podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej, co nie pozostaje też bez wpływu na środowisko naturalne.

Liczy się też nowoczesne sterowanie

Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań pozwalające efektywniej sterować pracą kotłów kondensacyjnych ma ogromny wpływ na zmniejszenie zużycia energii i eksploatacji samego kotła. Dzięki automatycznemu włączaniu się kotła wtedy, kiedy niezbędne jest ogrzanie wody lub pomieszczeń i wyłączaniu się, gdy temperatura podgrzanej jest na odpowiednim poziomie oznacza większą sprawność cieplną i ekologiczną pracę takiego kotła.

Teraz dodatkowo kotły kondensacyjne są dodatkowo fabrycznie wyposażane w automatykę pogodową, która uaktywnia się po podłączeniu czujnika temperatury zewnętrznej, dzięki czemu jeszcze dokładniej można sterować automatycznie pracą kotła kondensacyjnego.  Dodatkowo producenci wprowadzają możliwość monitorowania i ustawiania zakresu temperatur pracy kotła kondensacyjnego poprzez aplikacje dedykowane na smartfony i komputery. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy w każdej chwili i z każdego miejsca włączyć lub wyłączyć kocioł kondensacyjny.