Mimo ograniczeń generowanych przez pandemię koronawirusa, Krajowa Rada Izb Rolniczych po raz kolejny postanowiła zorganizować letni wypoczynek w formie kolonii - dzieciom i młodzieży z terenów wiejskich.

Górna granica wieku to 16 lat (dzieci urodzone od 1 stycznia 2004 roku). Do tego, co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych/ musi być ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

W tym roku, w związku z epidemią COVID – 19, kolonie odbędą się przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych ( wytyczne GIS, MZ i MEN -w zał.) ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wypoczynek odbędzie się w ośrodkach spełniających wymagane warunki sanitarne zapewniające bezpieczeństwo, przeznaczone tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży.

Jak informuje redakcję farmer.pl Katarzyna Kuznowicz z KRIR: - Wypoczynek letni organizujemy nad morzem, w miejscowościach: Chłapowo i Pogorzelica. Pierwszy turnus zaczyna się 30 czerwca, a ostatni kończy 22 sierpnia.

Mimo obowiązującego reżimu sanitarnego, Izby Rolnicze planują organizację kolonii dla podobnej ilości dzieci, jak w latach ubiegłych. 

Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci i młodzieży w 2020 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.