Komputer jest bardzo pomocny w zarządzaniu nowoczesnym gospodarstwem rolnym: dziś jest wręcz niezastąpionym rozwiązaniem w wielu halach udojowych, w nowoczesnym żywieniu zwierząt, w obsłudze maszyn rolniczych, w agrotechnice i wielu innych aspektach.

- Rolnik korzystając z Internetu może zarówno sprawdzać aktualne ceny płodów rolnych, ceny pasz, portale rolnicze dające dostęp do wielu ogłoszeń związanych z rolnictwem, na rynku oprogramowania znaleźć możne wiele programów przeznaczonych dla obsługi stada, wspomagających zbilansowane karmienie i identyfikacje zwierząt - uważa Wioletta Melcer z Wielkopolskiej Izby Rolniczej - i dodaje: - Praca wykonywana za pośrednictwem komputera daje wiele satysfakcji. Jest postrzegana jako atrakcyjna i w sposób nowoczesny można realizować swoje zawodowe zainteresowana. Zaletą programów on-line jest dostęp do aplikacji z komputera, tabletu czy telefonu komórkowego w dowolnym miejscu i czasie, pewna archiwizacja danych, bezpieczeństwo danych, gwarancja prywatności.

Na stronie WIR wymieniono też kilka ciekawych rozwiązań dedykowanych Rolnictwu 4.0.

Co równie ważne - jak podkreśla ekspertka WIR - komputer pomaga również w komunikacji z instytucjami z którymi współczesny rolnik ma do czynienia niemal każdego dnia – bankami, agencjami rolnymi, urzędami gmin. 

Na innowacjach technologicznych, w tym właśnie na cyfryzacji, oparto przewidywany sukces idei Europejskiego Zielonego Ładu, od którego, jak wszystko wskazuje - rolnik już nie ucieknie

Rolnictwo 4.0, zdaniem Komisji Europejskiej, to jeden ze sposób wprowadzenia zrównoważonej produkcji rolniczej. Dzięki postępowi technologicznemu dla rolnika szeroko dostępne będą informacje i dane dotyczące gleby, temperatury, wilgotności, sprzętu rolniczego, zwierząt hodowlanych, nawozów i upraw. A to zdaniem Brukseli pozwoli rolnikom i ich spółdzielniom ograniczyć stosowanie środków ochrony roślin, nawozów, antybiotyków, ale także zasobów naturalnych. Innowacje mają także pozytywnie wpłynąć na wzrost wydajności produkcji, gdyż robotyka wpływa na obniżenie pracochłonności.

W ocenie Wioletty Melcer z Wielkopolskiej Izby Rolniczej, trend komputeryzacji w rolnictwie stale wzrasta, a dzięki coraz tańszym i bardziej dostępnym urządzeniom stanie się jeszcze bardziej powszechny niż dotychczas, zwłaszcza wśród młodych rolników, dla których obsługa komputera nie stanowi żadnego problemu.

Instytucje które mają za zadanie wspieranie działalności rolniczej, takie jak WODR czy też Izby Rolnicze, organizują na terenach wiejskich darmowe szkolenia komputerowe dla rolników, które zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem.

Granty dla gmin na szkolenia z kompetencji cyfrowych oferują też takie organizacje, jak Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. 

Jak informuje Justyna Klepacz z EFRWP, już 23 gminy z woj. łódzkiego i kujawsko-pomorskiego skorzystały z grantów na realizację mikroprojektów szkoleniowych z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych. 

Uczestnicy szkoleń realizowanych w ramach projektu „Gmina na czasie” mają możliwość poznania, m.in. jak bezpiecznie korzystać z e-administracji, bankowości elektronicznej, systemów transakcyjnych czy mediów społecznościowych oraz jak prowadzić własny biznes w sieci. Szkolenia obejmują m.in. takie zagadnienia, jak: rodzic w Internecie, mój biznes w sieci, moje finanse i transakcje w sieci, działam w sieciach społecznościowych, tworzę własną stronę internetową, czy kultura w sieci oraz rolnik w sieci.

W ramach projektu „Gmina na czasie” gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta z województwa łódzkiego i województwa kujawsko-pomorskiego, mogą ubiegać się o granty na realizację na swoim terenie mikroprojektów szkoleniowych, skierowanych do osób w wieku 25 lat i powyżej, w tym również osób niepełnosprawnych. Do tej pory w konkursie przyznano 23 granty na łączną kwotę blisko 2 mln złotych. 

Celem projektu „Gmina na czasie” jest podniesienie i rozwinięcie kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców terenów wiejskich i małych miast.

Dofinansowanie wynosi 100% kosztów mikroprojektu i można je przeznaczyć zarówno na koszty związane z samą organizacją szkolenia (promocja, catering, honoraria instruktorów), jak również na koszty zakupu sprzętu komputerowego.

Nabór wniosków do ósmej edycji konkursu trwa do 10 lutego 2021 r.

Ofertę rozwiązań dla Rolnictwa 4.0 znajdziesz też na gieldarolna.pl