- Udział w konkursie jest w moim przekonaniu dobrym sposobem, aby poznawać tradycje regionu i rozwijać inwencję twórczą oraz wrażliwość estetyczną najmłodszych mieszkańców województwa - powiedziała kierowniczka działu edukacji i popularyzacji chorzowskiego skansenu Joanna Skorupska-Badura.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych w trzech grupach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII. Prace będą oceniane według takich kryteriów jak: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, ogólne opracowanie i dobór materiałów, wykorzystanie motywów regionalnych i nawiązanie do tradycyjnych form zdobniczych, estetyka wykonania oraz trwałość konstrukcji, a także walory plastyczne, takie jak kompozycja, kolorystyka, dodatki.

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace wykonane własnoręcznie, można je nadsyłać od 15 marca do 5 kwietnia. Zgłoszenia pracy dokonuje rodzic, wychowawca, lub opiekun koła plastycznego. Wręczenie nagród odbędzie się 10 kwietnia 2022 r. podczas imprezy plenerowej "Wielkanoc na Śląsku", później nastąpi otwarcie wystawy pokonkursowej.