Jest to kolejny rok realizacji unijnego programu, którego celem jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie spożycia owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania dzięki działaniom towarzyszącym o charakterze edukacyjnym - podkreślił zastępca dyrektora generalnego KOWR Marcin Wroński.

"Program dla szkół" jest skierowany do dzieci z klas I-V szkół podstawowych, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I-II ogólnokształcących szkół baletowych.

W każdym semestrze uczeń biorący udział w programie może otrzymać 34 porcje owoców i warzyw przygotowanych do bezpośredniego spożycia oraz soków owocowych, a także 28 porcji mleka i przetworów mlecznych. Oznacza to, że w każdym z tygodniu tego semestru dziecko otrzyma bezpłatnie co najmniej dwie porcje owoców i warzyw oraz co najmniej dwie porcje mleka i przetworów mlecznych - zaznaczył Wroński.

Uczniowie bezpłatnie otrzymują jabłka, gruszki, śliwki (w I semestrze), truskawki (w II semestrze), marchewki, rzodkiewki, paprykę słodką (w I semestrze), kalarepę, pomidorki oraz soki owocowe, a także mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne.

Wiceszef KOWR zaznaczył, że w zakres programu wchodzi nie tylko dostawa owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych, ale także działania edukacyjne prowadzone w szkołach, promocja oraz ocena programu.

W ramach działań edukacyjnych w ubiegłym roku szkolnym zostały zrealizowane bezpłatne warsztaty oraz wycieczki edukacyjne w szkołach podstawowych uczestniczących w "Programie dla szkół". Z budżetu unijnego finansowane są także działania promocyjne dotyczące propagowania wiedzy o programie oraz ocena programu. Wszystkie materiały promocyjne są publikowane na stronie internetowej dedykowanej programowi oraz na kanale "Program dla szkół" na YouTube. Komunikacja odbywała się także poprzez profil na portalu społecznościowym Facebook.

Program jest finansowany ze środków pochodzących z budżetu unijnego oraz ze środków z budżetu krajowego. Budżet na realizację programu w Polsce w roku szkolnym 2022/2023 wynosi łącznie 229,9 mln zł, w tym 101,8 mln zł z budżetu UE oraz 128,1 mln zł z budżetu krajowego. Polska jest jednym z największych jego beneficjentów w Unii pod względem przyznanego budżetu, po Niemczech, Francji i Włoszech.

Realizację programu nadzoruje KOWR. Jest on podzielony na semestry. Obecnie dostawy odbywają się według umów zawartych na I semestr roku szkolnego 2022/2023. Produkty dostarcza 98 zatwierdzonych dostawców owoców i warzyw oraz 102 zatwierdzonych dostawców mleka i produktów mlecznych

Ogółem od roku szkolnego 2017/2018 dzięki realizacji programu dzieciom w szkołach w Polsce dostarczono około 1,2 mld porcji owocowo-warzywnych i mlecznych (z tego: 612 mln porcji owocowo-warzywnych oraz 577 mln porcji mlecznych) - podsumował Wroński.