925 dzieci z terenów wiejskich wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym organizowanym przez KRUS. Patronat honorowy nad konkursem sprawował Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Konkurs adresowany był do dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. Zadanie konkursowe polegało na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci odnoszące się do pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja poświęcona była jubileuszowi KRUS i przebiegała pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Powołana przez prezesa KRUS komisja konkursowa oceniła rymowanki spełniające wymogi formalne według regulaminowych kryteriów, przyznając im punkty: za zgodność z ideą i tematyką konkursu, za oryginalność i pomysłowość przekazania treści oraz walory językowe. Zgodnie z regulaminem komisja wyłoniła 20 najwyżej punktowanych prac i przyznała ich autorom nagrody w postaci tabletów. Autorzy 10 najwyżej ocenionych prac otrzymują dodatkowe upominki, ufundowane przez Ministra Edukacji i Nauki. Z uwagi na wysoki poziom zgłoszonych rymowanek KRUS przyznała dodatkowo 30 nagród w postaci smartwatchy, które otrzymają autorzy kolejnych wyróżnionych rymowanek.

Podsumowanie konkursu z udziałem Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz Prezes KRUS Aleksandry Hadzik odbyło się 18 czerwca 2021 r. w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Lista Laureatów konkursu dostępna jest na www.krus.gov.pl.