Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci odnoszące się do pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja odbywa się w roku jubileuszowym KRUS i przebiega pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

KRUS zaprasza uczestników do zapoznania się z materiałami prewencyjnymi opracowanymi dla dzieci i związanymi z tematyką rymowanki, które znajdują się na stronie  krus.gov.pl 

Rymowankę do udziału w konkursie zgłasza rodzic/opiekun prawny dziecka, ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Pracę konkursową wraz z niezbędnymi dokumentami stanowiącymi załączniki do regulaminu konkursu, m.in. wypełniony formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie krus.gov.pl , należy przesłać do 09.04.2021 r. na e-mail: rymowanka@krus.gov.pl (w temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – Imię i nazwisko dziecka) lub pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa (z dopiskiem konkurs na rymowankę).

Na 20 laureatów z największą liczbą punktów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł każda.

W przypadku dodatkowych pytań KRUS prosi o kontakt z Biurem Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp@krus.gov.pl

Więcej informacji na krus.gov.pl