Zwycięzcą etapu ogólnopolskiego konkursu „Koło ARiMR w sercu wsi” zostało Koło Gospodyń Wiejskich z Dobczyna w woj. mazowieckim.

Drugie miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z miejscowości Występy Włoszczowskie z woj. świętokrzyskiego.

Na trzecim miejscu uplasowało się Koło Gospodyń Wiejskich z Bustryk w Małopolsce.

GRATULUJEMY!

Celem konkursu było spopularyzowanie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, promocja wsparcia finansowego dla KGW z budżetu państwa oraz zaprezentowanie efektów udzielanej pomocy.

W skali całej Polski na konkurs wpłynęło blisko 100 filmów trwających od 3 do 5 minut. Ich autorzy włożyli niemało trudu, aby w jak najbardziej atrakcyjnej formie zaprezentować dokonania i historie swych kół. Jurorzy wyłaniając zwycięzców brali pod uwagę zgodność treści filmu z tematyką konkursu, oryginalność i pomysłowość prac oraz jakość ich wykonania. Podczas oceny dokonanej przez jury decydujące znaczenie miała przede wszystkim oryginalność scenariusza i stopień zaangażowania Członkiń i Członków kół w powstanie filmu.