W Unii Europejskiej ludzie nie są narażeni na przekroczenie poziomu miedzi w organizmie, który może być niebezpieczne dla zdrowia. Zostało to ustalone przez grono ekspertów z Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Wchłanianie miedzi poprzez pozostałości pestycydów, dodatki do żywności i paszy oraz nawozy jest również znikome.

Według EFSA metal przejściowy zwykle dostaje się do organizmu człowieka poprzez żywność, dodatki do żywności oraz używanie przedmiotów wykonanych z miedzi i rur miedzianych.