Instytut został powołany w kwietniu 2019 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Ma nawiązywać do działającego przed II wojną światową Państwowego Instytutu Kultury Wsi i kultywować jego tradycje. Radzie Programowej NIKiDW, w której zasiadają specjaliści ze świata kultury i nauki, przewodniczy premier Beata Szydło, a patronat nad instytucją objął Prezydent Andrzej Duda. To wszystko zobowiązuje i przez pierwszy rok swojej działalności NIKiDW robił wszystko aby spełnić pokładane w nim oczekiwania.

Instytut powstał z potrzeby zgłaszanej przez wiele środowisk – twórców ludowych, samorządowców wiejskich, Kół Gospodyń Wiejskich, jak i samych mieszkańców wsi i osób zajmujących się dokumentacją historii i tradycji kultury wiejskiej. Materialna kultura ludowa była dotąd dość szeroko objęta mecenatem państwa. Brakowało jednak instytucji zajmującej się konkretnie kulturą niematerialną czy folklorem.

Od roku, NIKiDW stara się zapełnić tę lukę. Poprzez swój portal internetowy, prowadzone badania czy organizowane wystawy popularyzuje wiedzę o kulturze duchowej, manifestującej się w różnego rodzaju przejawach sztuki ludowej, folkloru, poezji czy rękodzieła ludowego. Nie zapomina przy tym także o tym, że na dziedzictwo kultury wsi składał się również dwór, ziemiaństwo, ogromna działalność Kościoła, który motywował, umacniał poczucie narodowości wśród chłopów – podkreśla i dokumentuje rolę tych podmiotów w życiu społeczności wiejskich.

Jednym z głównych celów Instytutu jest integrowanie twórców i innych instytucji wokół wspólnej sprawy jaką jest szeroko pojęte dziedzictwo polskiej wsi. Przez pierwszy rok swojego działania podpisano porozumienia z wieloma jednostkami, zajmującymi się podobną tematyką, w myśl zasady, że razem można zdziałać więcej. Podjęto inicjatywy współpracy z twórcami ludowymi. Trwają także prace nad wydawnictwami upowszechniającymi wiedzę o polskiej wsi.

Jedno z takich wydawnictw już się ukazało pod koniec zeszłego roku. „Kanon kuchni polskiej” to prezentacja 100 potraw na 100-lecie odzyskania niepodległości. Polska kuchnia to szczególna spuścizna po przodkach i tradycja, która ciągle żyje. Publikacja, będąca owocem wielomiesięcznych konsultacji ze specjalistami, stanowi zbiór wskazówek, jest punktem odniesienia dla wielu kucharzy i znalazła swoje stałe miejsce w wielu polskich domach. Biesiada, na której prezentowano wydawnictwo zgromadziła ludzi, którym na sercu leży polska wieś i była nie tylko okazją do skosztowania najlepszych polskich potraw czy zabawy, ale również zalążkiem dalszej owocnej współpracy.

Od początku działalności, Instytutowi przyświeca idea znalezienia wspólnej płaszczyzny porozumienia pomiędzy wsią a resztą społeczeństwa. Mieszkańcy miast, mimo, że wielu z nich wywodzi się ze wsi, nie rozumieją wsi i nie doceniają jej tak, jak na to zasługuje. Stąd decyzja o stworzeniu na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, pomiędzy Zamkiem Królewskim i Pałacem Prezydenckim miejsca, gdzie będzie widać i słychać polską wieś. Już impreza Dzień Kobiet na Ludowo pokazała, że tego typu inicjatywy są bardzo potrzebne.

W centrum miasta prezentowały się zespoły ludowe, zapachami kusiły przepyszne regionalne potrawy, a wzrok przyciągały stroje i rękodzieło ludowe. Wielką rolę w tym wydarzeniu, jak i w wielu innych organizowanych przez Instytut odegrały Koła Gospodyń Wiejskich. To one przekazują tradycje z pokolenia na pokolenie i – jak powiedziała Pierwsza Dama Agata Kornhauser – Duda – „są animatorkami życia na wsi i to one łączą tradycje z nowoczesnością”. Współpraca z KGW jest niezwykle cenna dla Instytutu. Obie jednostki mają bowiem wspólny cel, jakim jest ukazanie wartości i piękna kultury ludowej.

„Zorganizowane dotąd wydarzenia, zasięg portalu internetowego folkodnowa.pl i postów udostępnianych przez Instytut w mediach społecznościowych pokazały, że mieszkańcy miast interesują się wsią i chcą ją lepiej poznać. Zaangażowanie samorządów, twórców i KGW udowadnia z kolei, że wieś chce być poznana, zrozumiana i doceniona tak, jak na to zasługuje. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ma więc przed sobą kolejne lata solidnej, ale i niezwykle satysfakcjonującej i potrzebnej pracy” – powiedział Karol Krajewski, p.o. dyrektora Instytutu.