Różnorodność rozwiązań oferowanych przez producentów materiałów nawierzchniowych sprawia, że inwestor może wybierać spośród wielu produktów dostępnych w szerokiej gamie kolorów i sposobów wykończenia powierzchni. Odpowiednio zaaranżowane otoczenie domu w atrakcyjny sposób podkreśli jego styl.

Liczy się projekt!

Zanim jednak przystąpimy do jakichkolwiek prac terenowych, nie możemy zapomnieć o jednym istotnym elemencie, często niestety traktowanym nieco po macoszemu. Jest nim projekt. Pozwala on oszacować ilość potrzebnych materiałów, dobrać optymalny kształt elementów przyszłej nawierzchni i przewidzieć ewentualne problemy czy zlokalizować trudniejsze detale.

Oczywiście im większy i bardziej skomplikowany teren zamierzamy urządzać, tym bardziej wskazane jest, aby projekt powierzyć jednak architektowi krajobrazu. Również, jeśli nie jesteśmy pewni swojej wyobraźni przestrzennej i boimy się samodzielnie aranżować przestrzeni – warto sięgnąć po fachowe wsparcie. Przy prostych i niewielkich założeniach większość inwestorów doskonale poradzi sobie jednak sama. Przy projektowaniu nie powinniśmy skupiać się jedynie na płaskim rzucie, warto również pamiętać o zmianach wysokości działki oraz poziomie wyjść z budynku, które będą na naszą nawierzchnię prowadzić.

Dobrze, żeby nawierzchnia była usytuowana ok. 2 cm poniżej krawędzi otworów na nią prowadzących. Kolejnym ważnym elementem są spadki projektowanej nawierzchni, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Te ostatnie powinny być projektowane zawsze od budynku w stronę najbliższego odpływu, ze spadkiem 1-2%. Oznacza to, że na 1 m długości poziom nawierzchni powinien się obniżać o 1-2 cm.

Gdy już wykonamy lub zlecimy wykonanie teoretycznej części pracy nad naszą nawierzchnią i będziemy wiedzieli zarówno, czego oczekujemy jak i ile potrzebujemy materiałów, można rozpocząć właściwe prace ziemne.

Korytowanie, formatowanie skarp i niwelacja

Pierwszą z robót przy wykonywaniu podjazdu jest korytowanie, czyli usunięcie wierzchniej warstwy humusu. W zależności od pomysłu na aranżację działki uzyskaną w ten sposób ziemię można wykorzystać do uformowania skarp lub też rozplantować na terenie ogrodu. Skarpy mogą być również sposobem na niwelację terenu pod zaprojektowana ścieżkę, taras albo krawędź rabat kwiatowych. Są tu jednak pewne obostrzenia. Nie każdy grunt nadaje się do formowania nasypów. Szczególnie niemile widziane są tzw. grunty spoiste, czyli gliny i iły. Skarpa wykonana z takiego materiału bardzo szybko uległaby rozmyciu ze względu na bardzo małą przepuszczalność wilgoci. Woda – spływając, zabrałaby ją ze sobą.

Niezbyt szczęśliwe są również grunty o zbyt dużej przepuszczalności (piaski) – ale już nie ze względów konstrukcyjnych, a raczej z uwagi na niemożliwość zapewnienia odpowiedniej dla porastających skarpę roślin wilgotności gruntu. Najlepsze do formowania skarp są piaski gliniaste, które mogą być dodatkowo zmieszane ze żwirem.

Materiał nasypówy powinien być układany warstwami po 10-20 cm i zagęszczany. Warto również przewidzieć zabezpieczenie ich przed rozmywaniem przez deszcze, w najprostszy sposób – zabezpieczając włókniną. Należy przy tym pamiętać jednak, że najlepszym i jednocześnie najprostszym sposobem takiej stabilizacji jest obsadzenie ich roślinnością.

Sama niwelacja terenu jest już w zasadzie drugim etapem prowadzonych prac. Jest to wyrównanie powierzchni po procesie korytowania. Nadanie ono terenowi pożądane spadki. Wymaga to więc przemyślenia kierunków odprowadzania wody z nawierzchni.

Ważne jest, aby nie spływała ona w kierunku murów budynków, zwiększając niepotrzebnie ryzyko ich zawilgocenia. Na tym również etapie następuje dokładne wytyczenie linii przebiegu ścieżek, tarasów i podjazdów "w terenie", uwzględniające precyzyjnie promienie zakrętów czy krzywe przejściowe.

Ważna podbudowa

Kolejnym, po korytowaniu i niwelacji etapem prac jest wykonanie podbudowy i zabezpieczenie krawędzi przyszłego tarasu lub ścieżki. Jeśli grunt rodzimy charakteryzuje się bardzo niską przepuszczalnością wody, konieczne może okazać się wykonanie poniżej podbudowy warstwy rozsączającej z piasku grubości do 10 cm. Zarówno w wypadku stosowania warstwy rozsączającej, jak i przy występowaniu słabego gruntu rodzimego o niskiej spoistości warto dodatkowo zastosować geowłókninę.

Pełni ona w tym przypadku funkcję separacyjną – nie dopuszcza do przemieszania się materiałów poszczególnych warstw. Jej zastosowanie niesie za sobą wielorakie korzyści. W trakcie wykonywania umożliwia znacznie lepsze zagęszczenie poszczególnych warstw podbudowy, a później uniemożliwia wypłukiwanie i przenikanie kruszywa z warstw leżących wyżej do tych niższych.

Pozwoli to na przykład na wieloletnie sprawne funkcjonowanie warstwy rozsączającej, która nie będzie zanieczyszczana i blokowana elementami pochodzącymi z podbudowy, takimi jak najdrobniejsze frakcje piasku, drobiny organiczne itp. Zapobiegnie również zapadaniu się nawierzchni na skutek wypłukiwania i destabilizacji warstwy nośnej.

Samą podbudowę wykonujemy z zagęszczanego warstwami kruszywa. Jej grubość i materiał, z którego będzie wykonana należy dobrać do planowanego obciążenia ścieżki i, szczególnie dla nawierzchni mających przenosić większe obciążenia, na przykład ruch kołowy, dobrze, jeśli zrobi to specjalista. Do zabezpieczenia krawędzi mogą służyć krawężniki wykonane z różnych materiałów, palisady lub gazony. Można również wykorzystać do tego celu odpowiednio osadzoną kostkę brukową (tą samą, której używamy do reszty nawierzchni, lub też zupełnie inną - wszystko zależy wyłącznie od naszej inwencji).

Z reguły elementy obrzeżowe są posadawiane na fundamencie z półsuchego betonu wzdłuż wyznaczonych w poprzednim etapie prac linii brzegowych. Dużo zależy w tym wypadku od wysokości ścieżki nad naturalnym poziomem gruntu oraz od sposobu opracowania ewentualnych skarp. Przy dużych różnicach wysokości warto skonsultować się z projektantem, gdyż być może konieczne okaże się zastosowanie murów oporowych albo innego sposobu stabilizacji gruntu.

Wymagania użytkowe

Estetyka i wzornictwo są ważnymi aspektami kreowania nawierzchni zewnętrznych, choć w praktyce liczą się przede wszystkim ich funkcjonalność i trwałość. Podjazdy garażowe, podobnie jak wszystkie nawierzchnie zewnętrzne, muszą być odporne na negatywne działanie czynników zewnętrznych. Ich projektanci powinni również uwzględnić skuteczne odprowadzanie wody opadowej oraz łatwość utrzymania ich w czystości.

Ze względu na duże obciążenia, znacznie większe niż w przypadku ciągów pieszych, należy wybierać materiały o odpowiedniej twardości, klasie ścieralności i antypoślizgowości. Ważne jest, aby rozmiar i grubość użytych produktów właściwie dobrać do przewidywanych obciążeń. Specyfika podjazdów garażowych, które często bywają zanieczyszczone smarami i olejami, sprawia, że szczególnie warto sięgać po kostki i płyty zabezpieczone profesjonalnymi środkami hydrofobowymi, które zredukują ryzyko pojawienia się trwałych plam i przebarwień.

Najpopularniejsze rozwiązania 

Kostka brukowa jest obecnie jednym z najpopularniejszych materiałów stosowanych na podjazdy garażowe. Powstaje w wyniku wibrowania i prasowania masy betonowej. Wykonana z niej nawierzchnia jest trwała i odporna na duże obciążenia, a dzięki hydrofobizacji nie chłonie wilgoci. Proces hydrofobizacji redukuje także ryzyko pojawienia się nieestetycznych wykwitów.

Na rynku dostępne są kostki jednowarstwowe (o jednorodnej strukturze, barwionej w całości) oraz dwuwarstwowe, składające się z warstwy spodniej (konstrukcyjnej – wykonanej z betonu o większej zawartości kruszywa) oraz części wierzchniej (wykończeniowej – barwionej, produkowanej z betonu ze zwiększoną zawartością piasku).

Kostki brukowe dostępne są nie tylko w różnych kolorach, ale też mają różne rodzaje wykończenia, które nadają wykonanym z nich nawierzchniom charakterystyczny styl. Szczotkowana, obijana, śrutowana, łamana czy płukana to tylko niektóre z nich. W ten sposób kostka brukowa zyskuje – w zależności od oczekiwań inwestora – porowatą strukturę, antyczny wygląd, elegancki lub imitujący naturę styl.

Jednym z najtwardszych materiałów stosowanych na zewnątrz jest klinkier, który powstaje w wyniku wypału gliny w wysokiej temperaturze. Wśród jego zalet wymienia się najczęściej: dużą odporność na ścieranie, niewielką nasiąkliwość, niezmienność barwy oraz odporność na działanie czynników atmosferycznych. Poza tym materiały klinkierowe są odporne na działanie agresywnych chemikaliów: smarów, olejów czy benzyny, co jest ważne w przypadku wykonywania z nich podjazdów garażowych.

Zwolennicy naturalnych rozwiązań mogą sięgnąć po kamień, który jest, niestety, bardzo kosztownym materiałem. Ze względu na wymaganą twardość do nawierzchni zewnętrznych polecane są przede wszystkim granit lub bazalt. Sprawdzi się tu również łupek. W zależności od sposobu wykończenia kamienia przestrzeni wokół domu można nadać odpowiedni styl.

Najczęściej stosowane są: szlifowanie, antykowanie podkreślające efekt naturalnej patyny, postarzanie, czyli zaokrąglanie rogów płytek oraz lekkie ścinanie ich krawędzi, dzięki czemu powstaje efekt rustykalny, a także płomieniowanie, czyli złuszczanie przy pomocy płomienia z palnika. Obok fabrycznie ukształtowanych kostek lub płyt, wokół domu można także zastosować nieformatowane płyty kamienne.

Korzystną relacją ceny do jakości odznaczają się płyty betonowe, powstające z masy betonowej z dodatkiem plastyfikatorów i pigmentów. Dzięki dużej płynności mieszanki betonowej i zastosowaniu odpowiednich wibracji końcowemu produktowi można nadać niemal dowolny kształt i fakturę. Powierzchnie płyt betonowych mogą wiernie imitować strukturę naturalnych kamieni czy drewna, dlatego też są bardzo atrakcyjną propozycją pod względem wzorniczym. Dochodzą do tego zróżnicowane wielkości płyt. W ten sposób projektant otrzymuje wręcz nieograniczone możliwości kreowania otoczenia domu.

Podgrzewany i dobrze oświetlony?

Przy budowie podjazdu istotne są również inne kwestie. W naszej strefie klimatycznej ze względów bezpieczeństwa warto zainwestować w podgrzewanie podjazdu. Jest to szczególnie istotne zimą, gdy może zrobić się na nim ślisko na skutek zamarzania opadów atmosferycznych. Dla podjazdów krótkich i o małym nachyleniu zwykle stosuje się maty lub kable grzejne układane na szerokość rozstawu kół samochodu.

W przypadku tych długich i o dużym stopniu nachylenia oraz natężeniu ruchu specjaliści zalecają ułożenie systemu na całej powierzchni. Zastosowanie rozwiązań antyoblodzeniowych wpływa również pozytywnie na trwałość i wygląd nawierzchni betonowej, gdyż wyklucza stosowanie agresywnych środków do rozpuszczania lodu i śniegu.

W dłuższym okresie mogą one prowadzić do degradacji materiałów budowlanych. Przy podjazdach o dużym spadku i powierzchni warto zainwestować w odwodnienia liniowe (podgrzewane), do których spływa nadmiar wody. Dobre zabezpieczenie przed zimowymi warunkami atmosferycznymi to jednak nie wszystko.

Podjazd powinien być również prawidłowo i gustownie oświetlony, żeby poruszanie po nim nie stanowiło problemu nocą. W tym celu w nawierzchni można zamontować oprawy najazdowe lub na przykład podświetlić obrzeża za pomocą linii LED RGB przystosowanych do pracy w warunkach zewnętrznych.

– Do montażu linii LED doskonale nadaje się na przykład obrzeże Flesz w kształcie odwróconej litery „L”. Pasek montowany jest pod „daszkiem”, co sprawia że światło delikatnie podświetla nawierzchnię, dzięki czemu podjazd  wygląda bardzo elegancko i przede wszystkim jest bardziej bezpieczny dla użytkowników – mówi Wojciech Średniawa, ekspert z firmy Polbruk. Innym sposobem oświetlenia są średnio wysokie słupki świetlne zlokalizowane po obu stronach podjazdu. Trwałość i bezpieczeństwo to nie jedyne aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy budowie podjazdu. Duże znaczenie ma także jego styl, który musi współgrać z resztą otoczenia.