O trwającym naborze wniosków do Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka" na 2021 r. poinformowała na swoim facebookowym profilu członkini zarządu woj. śląskiego Izabela Domogała. Jak zaznaczyła, nabór będzie trwał do 7 maja br.

"O pomoc finansową w ramach konkursu mogą aplikować się sołectwa z terenu woj. śląskiego za pośrednictwem gmin" - napisała Domogała.

- W ramach konkursu ze środków z budżetu województwa można realizować zadania polegające na: działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców, działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zagospodarowaniu miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców oraz tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu - wymieniła przedstawicielka samorządu województwa.

W umieszczonych na stronie slaskie.pl zasadach udzielania dotacji wskazano, że składane przez gminy wnioski sołectw o pomoc muszą dotyczyć zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji, których zakończenie oraz rozliczenie nastąpi do 11 października br. Woj. śląskie będzie następnie refundowało - w postaci pomocy finansowej - część poniesionych przez gminy kosztów.

Wśród punktowanych kryteriów oceny znalazły się utworzenie przez gminę funduszu sołeckiego, powiązanie zadania z obchodami 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego, wnioskowanie o dotacje wynoszące nie więcej, niż 50 proc. kosztów kwalifikowalnych zadań czy powiązanie zadań z dostosowaniem lub umożliwieniem korzystania z tego zadania osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Dotacja może sięgać 80 proc. oszacowanej wartości zgłaszanych zadań. Woj. śląskie określiło minimalną szacunkową kwotę pomocy dla: zadań inwestycyjnych w wysokości 10 tys. zł oraz zadań bieżących w wysokości 6 tys. zł. Pomoc w ramach konkursu ma być przyznawana i wypłacana do wysokości limitu, który wynosi 60 tys. zł na gminę.

Do konkursu nie mogą być zgłaszane zadania, których realizacja jest lub będzie w jakimkolwiek stopniu współfinansowana ze środków finansowych zewnętrznych (np. instrumenty wsparcia z funduszy UE, krajowe itp.), za wyjątkiem funduszu sołeckiego, którego środki mogą być łączone w celu realizacji przedsięwzięć.

Po raz pierwszy konkurs inicjatyw lokalnych - kierowany do sołectw - przeprowadziły w woj. śląskim poprzednie władze regionu. Na jedną gminę również wtedy przypadała kwota dofinansowania do 60 tys. zł (co pozwoliło łącznym nakładem do 4,8 mln zł wesprzeć 80 gmin). Nie określono dolnej wartości projektów, aby z programu skorzystały gminy z licznymi sołectwami (np. w gminie Pilica funkcjonują 24 sołectwa).

Urząd marszałkowski podał, że w ramach konkursu "Inicjatywa Sołecka" w latach 2019-2021 w budżecie zabezpieczono środki w łącznej kwocie 10,4 mln zł. Pomoc finansową otrzymało łącznie 156 gmin, a przekazane dotychczas środki zamknęły się w kwocie ponad 6,6 mln zł.