W związku z dużym zainteresowaniem konkursem „Chcesz od ARiMR zdobyć nagrody? Zmobilizuj swój piłkarski klub sportowy!” - o którym pisaliśmy tutaj:

- Agencja postanowiła przedłużyć termin, w którym można składać prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym z załącznikami o miesiąc - czyli do 17 sierpnia!

Przypominamy: zadanie konkursowe polega na nakręceniu krótkiego filmu od 2 do 7 minut, obrazującego działalność wiejskiego klubu sportowego - kadra dzieci i młodzież, takie jak pokazowy mecz, trening, sparing, strzały do bramki, najlepsze akcje piłkarskie. Dodatkowo film powinien zawierać logo piłkarskiego kluby, informacje o związku danego klubu i jego członków z obszarem wiejskim, jak również informacje o wsparciu udzielonym przez ARiMR rodzinie członków klubu.

Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 nagrania w formacie np. mp4. Udział w konkursie jest bezpłatny.