Konkurs ma na celu szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie najlepszych rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Konkurs przeznaczony jest tylko dla rolników zawodowych, tzn. rolników czerpiących dochód z produkcji rolnej (np. hodowli zwierząt i/lub uprawy roślin). Do składania wniosków Centrum zachęca kandydatów prowadzących towarowe gospodarstwa ekologiczne, z lub bez hodowli zwierząt.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego (proponuje jedno wybrane przez siebie gospodarstwo ekologiczne) w terminie do dnia 10 sierpnia 2020 roku. Z zaproponowanych gospodarstw ekologicznych Komisja Krajowa dokona wyboru laureatów. Nagrody zostaną sfinansowane ze środków UE w ramach Schematu II pomocy Technicznej Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, PROW 2014-2020.

W ubiegłorocznej rywalizacji I miejsce w kategorii ekologia – środowisko zajęło Gospodarstwo z Lutola Mokrego w gminie Trzeciel (woj. lubuskie) Pawła Urbanowicza.

Paweł Urbanowicz, fot. kadr z filmu TVP Gorzów
Paweł Urbanowicz, fot. kadr z filmu TVP Gorzów

Ekologiczne gospodarstwo społeczne Pana Pawła powstało prawie 30 lat temu. Nastawione jest głównie na uprawę warzyw. Na 40 hektarach rosną tu pomidory, marchew, kapusta, buraki i ziemniaki. Jest też sad jabłoniowy i liczące ponad 20 osobników stado bydła mięsnego. Od początku wykorzystywany był tu tylko naturalny nawóz i ekologiczne karmy dla zwierząt.

Gospodarstwo w Lutolu Mokrym, fot. kadr z filmu TVP Gorzów
Gospodarstwo w Lutolu Mokrym, fot. kadr z filmu TVP Gorzów

Gospodarstwo sprzedaje nie tylko surowe produkty, ale też przetworzone - w postaci kiszonek, zup i suszu. Pracownicy to podopieczni Fundacji "Nasz Dom" - bowiem Pan Paweł zajmuje się nie tylko rolnictwem. Prowadzi też fundację, która pomaga osobom, które mają problem ze znalezieniem pracy. W Lutolu Mokrym pracują nie tylko w polu, czy przy przetwórstwie, ale również w warsztacie, w którym naprawiają meble. Fundacja przywozi je ze Szwecji, a po renowacji sprzedaje.

Gospodarstwo Pawła Urbanowicza, fot. kadr z filmu TVP Gorzów
Gospodarstwo Pawła Urbanowicza, fot. kadr z filmu TVP Gorzów

Właściciel gospodarstwa zapewnia przy tym pracownikom możliwość czasowego zamieszkania. Do tej pory Fundacja "Nasz Dom" pomogła ponad 100 osobom. m. in. niepełnosprawnym lub byłym więźniom.