Jak wyjaśniono, "konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski, a pula nagród wynosi 70 tys. zł". Projekty można składać do 21 września br.

"W tegorocznej edycji konkursu <Twój dom - dialog z tradycją>, w pierwszej kolejności organizatorzy zapraszają do twórczej dyskusji nad dziedzictwem architektury wsi województwa śląskiego - jednego z najbardziej zróżnicowanych historycznie i kulturowo obszarów Polski" - czytamy w przesłanej informacji.

Zapowiedziano, że "w kolejnych miesiącach wystartują edycje poświęcone architekturze wsi dwóch kolejnych województw - podlaskiego i warmińsko-mazurskiego".

Jak wyjaśniono, "zadaniem konkursowym jest opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego wolnostojącego domu jednorodzinnego". "Projekt ma być tzw. projektem gotowym, czyli przeznaczonym do wielokrotnego zastosowania oraz wpisywać się w tradycyjny, wiejski krajobraz kulturowy województwa śląskiego" - napisano.

"Celem konkursu jest znalezienie nowych wzorców jednorodzinnej zabudowy, kontynuujących najlepsze tradycje budownictwa wiejskiego i podmiejskiego. Sąd konkursowy przyzna dodatkowe punkty projektom wpisującym się w filozofię Europejskiego Zielonego Ładu (czyli m.in. racjonalne gospodarowanie energią)" - czytamy w informacji.

Zaznaczono, że w konkursie "Twój dom - dialog z tradycją" mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, zespoły projektowe, profesjonalni architekci oraz studenci wydziałów architektury z całej Polski. "W przypadku zespołów projektowych - co najmniej jedna osoba powinna posiadać uprawnienia projektowe" - napisano.

Przewidziano następujące nagrody finansowe w kategorii profesjonalistów: I nagroda - 25 tys. zł brutto, II nagroda - 20 tys. zł brutto, oraz III nagroda - 15 tys. zł brutto.

Nagrody finansowe w kategorii studenckiej wyniosą: I nagroda - 6 tys. zł brutto, II nagroda - 3 tys. zł brutto, oraz III nagroda - 1 tys. zł brutto.

Zaznaczono, że "nagrodzone i wyróżnione projekty będą przeznaczone do sprzedaży i ukażą się w specjalnej pokonkursowej publikacji oraz na pokonkursowej wystawie".

Termin składania prac konkursowych mija 21 września. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13 października br.

Regulamin oraz niezbędne dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie: http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs_949.html.

Jak wyjaśniono, "partnerami konkursu w województwie śląskim są: Stowarzyszenie Architektów Polskich - Oddział Bielsko-Biała i Oddział Częstochowa, Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz <Architektura-Murator>".