Obnażacz kwaśnicówka rozwija dwa pokolenia w ciągu roku. Pojawienie się dorosłych owadów można zaobserwować na początku maja, a także na przełomie lipca i sierpnia. Na wiosnę ten pospolity w Polsce szkodnik dokonuje przepoczwarzenia ze stadium larwalnego w kokonie. W maju następuje wylot dorosłych osobników. Błonkówki można wówczas zaobserwować na liściach berberysu i innych roślinach w niedalekim sąsiedztwie. Samice składają wówczas jaja z boku blaszki liściowej.

Uszkodzenia berberysu mogą być znaczące

Pierwsze wiosenne pokolenie nie wyrządza jeszcze tak znaczących strat, jak następne. Jeśli warunki pogodowe będą sprzyjające, wówczas drugie pokolenie może być bardzo liczne. Ich pojaw jest masowy, a szkody wyrządzone na krzaku – bardzo znaczące. Żerowanie obnażacza kwaśnicówki może doprowadzić do tzw. gołożerów i całkowitej utraty dekoracyjnych liści. Szkodniki żerują na wszystkich gatunkach berberysu, wygryzając liście. W sierpniu na krzakach zaobserwować można szkodnika w stadium larwalnym, starsze osobniki mają wówczas około centymetra długości, z całych liście pozostawiają często tylko ogołocone gałązki. Po okresie żeru larwy spadają do gleby, gdzie budują kokon. Po około miesiącu następuje przepoczwarzenie i kolejny cykl składania jaj i żerowania, które trwa do końca sierpnia/września. Następnie szkodniki schodzą do gleby, by przezimować.

Sierpniowe żerowanie szkodnika, fot. HK
Sierpniowe żerowanie szkodnika, fot. HK

Zwalczanie obnażacza kwaśnicówki

Zwalczanie szkodnika przeprowadzamy insektycydami z grupy pyretroidów o działaniu kontaktowym np.: Karate Zeon 05 CS, Fastac 100 EC lub acetamiprydem Mospilan 20 SP.

Badania przeprowadzone w Zakładzie Biologicznych Metod IOR-PIB w Poznaniu wykazały 100-procentową skuteczność nicieni owadobójczych w zwalczaniu tego szkodnika w czasie jego przepoczwarczania i zimowania w glebie.