Decyzja o zakupie ogrodzenia okalającego posesję to decyzja podejmowana zgodnie z dowolnymi upodobaniami inwestora. Jednak wysokość oraz rozmieszczenie ogrodzenia, szczególnie gdy przylega do sąsiedniej działki, nie mogą już zostać pozostawione przypadkowi.

Ogradzanie zgodnie z prawem

Posadowienie i budowa ogrodzenia zwykle nie wymagają zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, ale pod jednym warunkiem – jego wysokość nie może przekroczyć 2,20 m. Jednak przy budowie wyższego ogrodzenia mamy obowiązek zgłoszenia tego faktu zgodnie z art. 30, ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego i to co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac. Ponadto przed przystąpieniem do budowy ogrodzenia warto zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który może, ale nie musi narzucać inwestorowi kolor, formę oraz wysokość ogrodzenia. Przed rozpoczęciem budowy obowiązkowo trzeba też wytyczyć granice działki, która będzie ogrodzona. 

– Dokonując pomiarów na posesji inwestora, nasi monterzy zwracają uwagę na położenie palików geodezyjnych wyznaczających granice działki. Tam, gdzie nie ma widocznych palików geodezyjnych, nie wykonują montażu – mówi Jarosław Idźkowski z firmy PH-U Euro-Mot w Białymstoku, dystrybutora ogrodzeń marki Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. – Wyjątkiem może być wymiana starego ogrodzenia na nowe. Wtedy jednak widzimy, że stało w określonym miejscu. Nasza rada dla inwestorów – od momentu zakupu działki budowlanej należy mieć baczenie na paliki geodezyjne. Często bywa tak, że w trakcie prac budowlanych zostają zasypane lub usunięte, wówczas inwestor musi zwrócić się do geodety – podkreśla ekspert.

Ogrodzenie musi być bezpieczne 

Zanim kupimy ogrodzenie posesji i przeprowadzimy montaż, warto też zwrócić uwagę na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z działem II, a dokładniej rozdziałem 9 tegoż rozporządzenia, nowo wybudowane ogrodzenie nie może być źródłem niebezpieczeństwa zarówno dla korzystających z niego ludzi, jak i dla zwierząt. Właściciel nie może na wysokości mniejszej niż 1,8 m uzbroić ogrodzenia w ostro zakończone elementy, wykonane choćby z drutu kolczastego lub niebezpiecznych wyrobów i materiałów, które mogą zranić użytkowników.

Co ważniejsze, w warunkach technicznych znajdziemy również zapisy szczegółowo regulujące zasady montażu m.in. furtek oraz bram. Zgodnie z prawem furtki oraz bramy mogą otwierać się tylko do wewnętrznej strony działki. Szerokość furtki powinna być nie mniejsza niż 0,9 m, zaś szerokość bramy ma wynosić 2,4 m. Warto pamiętać, że na drodze pożarowej szerokości te regulują odrębne przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, gdy działka posesji sąsiaduje bezpośrednio z inną nieruchomością.

Ogrodzenie a sąsiadująca działka

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na próżno szukać sprecyzowanej procedury, określającej dokładne zasady budowy ogrodzenia między dwoma sąsiadującymi posesjami. Zgodnie z prawem ogrodzenie można wznieść dokładnie na granicy dwóch lub więcej działek pod warunkiem, że wszyscy właściciele wyrażą na to zgodę (najlepiej pisemnie). W tym przypadku wiele zależy od tego, w jakiej relacji pozostajemy z naszym sąsiadem (lub sąsiadami). Warto też dodać, że nie ma on prawnego obowiązku ponoszenia części kosztów budowy. Najrozsądniej jest więc przed rozpoczęciem budowy ogrodzenia spisać umowę dokładnie regulującą rodzaj i wygląd ogrodzenia oraz sposób ponoszenia kosztów jego budowy. Pozwoli to uniknąć konieczności rozbiórki ogrodzenia wynikłych z potencjalnych konfliktów w przyszłości.

– Ogrodzenie na linii działki najlepiej stawiać, jeśli sąsiedzi się dogadują i wspólnie partycypują w kosztach – mówi Jarosław Idźkowski, dystrybutor ogrodzeń marki Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. – Jeśli natomiast nie ma sąsiada, czyli np. w przypadku, gdy pierwsi zaczęliśmy budowę, wtedy trzeba zachować linię wyznaczoną w wyrysie geodezyjnym i nie wolno jej przekraczać – podkreśla ekspert.

Ustawodawca dokładnie uregulował w Kodeksie cywilnym zasady wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania ogrodzenia przez sąsiadów. Zgodnie z art. 154 par. 1 Kodeksu cywilnego mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących służą do wspólnego użytku sąsiadów. W związku z tym zgodnie z art. 154 par. 2 korzystający z wymienionych urządzeń zobowiązani są też do wspólnego i solidarnego ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem wyżej wymienionych urządzeń i elementów rozgraniczających posesje. Oznacza to, że w razie konieczności konserwacji lub częściowej naprawy takiego ogrodzenia w myśl Kodeksu cywilnego koszty powinny być podzielone po połowie.

Zdaniem eksperta

Grzegorz Mruk, dyrektor zarządzający grupą produktową Systemy Ogrodzeniowe Wiśniowski

Wybieramy ogrodzenie do posesji

Pierwszym krokiem przed wyborem ogrodzenia jest ustalenie, jaką funkcję ma ono przede wszystkim pełnić. Czy ma osłaniać nas przed światem zewnętrznym, zapewniać prywatność i bezpieczeństwo, izolując od hałasu i ulicy? W takim przypadku najlepsze będzie ogrodzenie nieco wyższe, bez prześwitów. Jeżeli ma być wyłącznie uzupełnieniem aranżacji posesji, delikatnym zaznaczeniem jej granic lub ozdobą – wtedy można zdecydować się ogrodzenie z wzorem ażurowym lub dużymi prześwitami. 

Następnie należy wybrać materiał. Najczęściej wybiera się ogrodzenia metalowe. Są one trwałe, łatwe w montażu i utrzymaniu oraz bardzo uniwersalne. Jeśli są odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie – np. systemem Duplex, czyli cynkowaniem ogniowym i malowaniem proszkowym – będą służyły domownikom przez długie dekady.

Niemniej istotna jest spójność budowanego ogrodzenia. Musimy mieć pewność, że wszystkie jego elementy będą idealnie do siebie pasować. Dlatego pełny zestaw: bramę, furtkę, segmenty ogrodzeniowe, słupki i akcesoria warto kupić u jednego producenta.  Wtedy będą miały identyczną trwałość i nie będą wymagały przeróbek przy montażu.

Oprócz funkcji praktycznych ogrodzenie ma również rolę dekoracyjną. Dlatego system ogrodzeniowy powinien nawiązywać do architektury i kolorów domu oraz posesji. Bardzo pomocne są autorskie systemy producentów, np. Home Inclusive marki Wiśniowski, która łączy wzorniczo i kolorystycznie bramy, okna, drzwi i ogrodzenia.  Ogrodzenie będzie elementem posesji przez długie dekady, dlatego warto postawić na spersonalizowane rozwiązania, które będą piękne, trwałe i zgodne z marzeniami domowników.