Jak poinformowało biuro prasowe opolskiego urzędu marszałkowskiego, zarząd województwa podjął decyzję o dofinansowaniu 25 projektów mających na celu remont, modernizację lub doposażenie domów kultury i świetlic wiejskich w 19 gminach województwa opolskiego.

Całkowity koszt projektów to 18,1 mln złotych, z czego 10,5 mln złotych stanowić będą dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do tej pory podpisano umowy z 24 beneficjentami na inwestycje o łącznej wartości 14,9 mln złotych, z czego 8,5 mln to dofinansowanie.

Przyjęte przez samorząd województwa projekty przewidują m.in. modernizację lub przebudowę 16 świetlic i 4 domów kultury, doposażenie 8 świetlic i jednego domu kultury, budowę i wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Rynarcicach i budowę wiaty tanecznej w gminie Grodków.