Celem programu jest ratowanie lokalnego dziedzictwa i tradycji poprzez wsparcie indywidualnego twórcy, dające mu swobodę pracy nad dziełem ważnym zarówno z punktu widzenia jego rozwoju, jak i z perspektywy upowszechniania wiedzy o unikatowych umiejętnościach i tradycji, które są istotnym elementem tożsamości lokalnej społeczności. Priorytety Stypendium dotyczą projektów twórczych, zakorzenionych we wspólnocie lokalnej twórcy ludowego, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności i treści zagrożonych zanikiem.

Ocalić od zapomnienia

Efektem zrealizowanych projektów twórczych ma być wykonanie dzieła (lub dzieł) sztuki ludowej, rzemiosła lub rękodzieła ludowego, wykazujących wysoki poziom artystyczny i biegłość w opanowaniu tradycyjnych umiejętności oraz wykazujących wysoki potencjał wzmacniania umiejętności i wiedzy zagrożonych zanikiem.

fot. A.Kozłowska / farmer.pl
fot. A.Kozłowska / farmer.pl

Wnioski zgłoszeniowe należy przesyłać do 30 kwietnia 2023 r. za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa lub elektronicznie na adres: stypendium-tworca@nikidw.edu.pl

Projekty do realizacji w ramach Programu Stypendialnego zostaną wybrane
do 24 maja 2023 r. i ogłoszone na stronie internetowej Instytutu.